Košice

Kontakty pre obce a zberové spoločnosti:

Bc. Peter Čura
manažér pre samosprávu
Tel, fax: +421-55-640 02 77
Mobil: +421-905-532 827
E-Mail: cura@naturpack.sk

NATUR-PACK, a. s.
Werferova 1
040 11 Košice
SLOVAKIA


IČO: 35 979 798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374


GPS: 48°42'22.6"N 21°14'42.6"E