Štandardy zberu

Množstvá odpadov z triedeného zberu by mali z roka na rok stúpať. Preto sa prispôsobujú aj poskytované objemy kontajnerov (vriec) na jednotlivé druhy triedených zložiek odpadov. Tieto minimálne zberové kapacity sa nazývajú štandardy zberu a sú počítané na obyvateľa na rok, vyjadrené v litroch a sú pre každú obec počítané individuálne.

Od 1. 1. 2018 sa na výpočet štandardov zberu používa nový vzorec. Údaje o počte obyvateľov sú viazané k 30. júnu kalendárneho roka.

Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov sú uvedené v § 14 vyhlášky č.371/2015 Z. z.