Štandardy zberu

Množstvá odpadov z triedeného zberu by mali z roka na rok stúpať. Preto sa prispôsobujú aj poskytované objemy kontajnerov (vriec) na jednotlivé druhy triedených zložiek odpadov. Tieto minimálne zberové kapacity sa nazývajú štandardy zberu a sú počítané na obyvateľa na rok, vyjadrené v litroch a sú pre každú obec počítané individuálne.

Od 1. 1. 2018 sa na výpočet štandardov zberu používa nový vzorec.

(Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov môže obec zabezpečovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 len do 30. júna 2018. Bližšie informácie o prechodnom období sú uvedené v § 58 a vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov sú uvedené v § 14 vyhlášky č.371/2015 Z. z.