Školenia pre pedagógov

Od roku 2015 realizuje NATUR-PACK školenia pre pedagógov špecializované na prácu s výučbovým softvérom "NeODPADni z ODPADOV" a postupne pridáva ďalšie témy. Školenia sú pedagógom ponúkané v spolupráci so samosprávami, metodickými centrami a školskými úradmi.

V roku 2017 sme uskutočnili školenia pre 112 pedagógov z Prešova, Trebišova a Bratislavy.