Zberové spoločnosti a odvoz odpadu

Zberová spoločnosť zabezpečuje zber, prepravu, dotriedenie a zvyčajne aj úpravu odpadov a následne ich odovzdáva recyklátorovi na zhodnotenie.

Náklady na triedený zber v obci, ktoré financuje OZV, sa znížia o príjem zberovej spoločnosti z predaja surovín.