Aké druhy odpadu triedime?
Plasty
 
Papier
 
Kovy
 
Sklo
 
Nápojové
kartóny
SPÄŤ
NA VEREJNOSŤ