Kovy (triedenie a recyklácia kovov)

Kov

Vedeli ste, že...?

 • Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov
 • Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV
  Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
   
 • Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna

  Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje vlastnosti.
   

 • Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti
   
 • Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.

 

Čo patrí a nepatrí do kovu?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi kovy?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadovej plechovky

 

Video


Chceš si otestovať vedomosti o triedení kovov?

Treba hliníkovú plechovku pred vhodením do kontajnera zošliapnuť?Plechovku rovnako ako papierovú krabicu a plastovú fľašu treba pred vhodením do kontajnera zošliapnuť. Nechce predsa aby zberová spoločnosť odvážala vzduch.

Kovy sa dajú recyklovať iba 50 krát.Kovový odpad sa dá rovnako ako sklo recyklovať neobmedzene veľa krát bez výraznej straty kvality. Napríklad recykláciou 1 kg hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie.

Čo nepatrí do zbernej nádoby alebo vreca na kov?
Plechovka od farby podobne ako kov znečistený chemikáliami, benzínom a lepidlom do triedeného zberu nepatrí. Takýto odpad zaneste na zberný dvor, kde ho ekologicky zlikvidujú.

No nazdar, si ekoflegmoš!

Máš veľké nedostatky v triedení odpadu. Si veľmi pohodlný jedinec, dopad na životné prostredie ťa nezaujíma. Dôležitý je pre teba momentálny okamih a nie nastupujúce generácie, ktoré sa budú musieť o náš odpad postarať. Triediť začneš, až keď ti niekto klepne po prstoch alebo zvýši poplatok za komunálny odpad. Mal by si si podrobne preštudovať našu stránku a potom si test zopakovať.

Gratulujeme, si ekopragmatik!

A nie si farboslepý! :P Dokážeš rozlíšiť základné druhy odpadu a farby nádob, kam odpad patrí. Vieš, že triedenie je dôležité pre životné prostredie, ale nie je smrteľne dôležité pre teba. Radšej však uprednostňuješ svoj vlastný komfort a výhovorka typu „Triedil/a by som dôkladnejšie, ak by som mal/a viac času“ ti vôbec nie je cudzia.

Gratulujeme, si ekonadšenec!

Máš rád/rada prírodu a triedenie odpadu je pre teba hračka! Vieš, že najdôležitejšou zásadou je, aby odpad vôbec nevznikal. Uvedomuješ si, že odpad sa len tak nevyparí a bude medzi nami ešte stovky niekedy až tisícky rokov.

Ak si hľadáš prácu, určite ťa radi zamestnajú v niektorej zberovej spoločnosti ako profesionálnu triedičku alebo triediča odpadu. ;)