Kovy (triedenie a recyklácia kovov)

Kov

Vedeli ste, že...?

 • Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov
 • Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV
  Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
   
 • Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna

  Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje vlastnosti.
   

 • Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti
   
 • Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.

 

Čo patrí a nepatrí do kovu?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi kovy?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadovej plechovky

 

Video