Nápojové kartóny

Vedeli ste, že...?

 • Nápojový kartón nie je papier

  Ide o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu.

 • Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera
  Ide o čistú buničinu, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera. Zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva.
   
 • Tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu

  Po nebezpečnom odpade tvoria nápojové kartóny najmenej zastúpenú zložku komunálneho odpadu.
   

 • Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov​​​​​​
  Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9 tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna potravín zabalených do VKM.  

 

Čo patrí a nepatrí do nápojových kartónov?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi nápojové kartóny?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 
Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadového nápojového kartónu

 


Chceš si otestovať vedomosti o triedení nápojových kartónov?

Nápojové kartóny (VKM) sú vyrobené iba z papiera, preto sa triedia do modrého kontajnera.Odborne sa nápojovému kartónu povie viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky (VKM), pretože pozostáva z dvoch až troch druhov materiálu. Zvyčajne tvorí 73 % obalu papier, 23 % plast a 4 % hliník. VKM sa nezbierajú spolu s papierom, pretože sa pri VKM používa iná technológia recyklácie ako pri papieri.

Nápojové kartóny (VKM) sa na celom Slovensku zbierajú iba do oranžovej nádoby.Nápojové kartóny sa môžu zbierať samostatne do oranžovej nádoby, alebo do žltej nádoby spolu s plastom, alebo do červenej nádoby spolu s kovom alebo prostredníctvom vrecového zberu. Každá obec má vlastný systém triedenia, preto treba sledovať označenia na kontajneroch.

No nazdar, si ekoflegmoš!

Máš veľké nedostatky v triedení odpadu. Si veľmi pohodlný jedinec, dopad na životné prostredie ťa nezaujíma. Dôležitý je pre teba momentálny okamih a nie nastupujúce generácie, ktoré sa budú musieť o náš odpad postarať. Triediť začneš, až keď ti niekto klepne po prstoch alebo zvýši poplatok za komunálny odpad. Mal by si si podrobne preštudovať našu stránku a potom si test zopakovať.

Gratulujeme, si ekopragmatik!

A nie si farboslepý! :P Dokážeš rozlíšiť základné druhy odpadu a farby nádob, kam odpad patrí. Vieš, že triedenie je dôležité pre životné prostredie, ale nie je smrteľne dôležité pre teba. Radšej však uprednostňuješ svoj vlastný komfort a výhovorka typu „Triedil/a by som dôkladnejšie, ak by som mal/a viac času“ ti vôbec nie je cudzia.

Gratulujeme, si ekonadšenec!

Máš rád/rada prírodu a triedenie odpadu je pre teba hračka! Vieš, že najdôležitejšou zásadou je, aby odpad vôbec nevznikal. Uvedomuješ si, že odpad sa len tak nevyparí a bude medzi nami ešte stovky niekedy až tisícky rokov.

Ak si hľadáš prácu, určite ťa radi zamestnajú v niektorej zberovej spoločnosti ako profesionálnu triedičku alebo triediča odpadu. ;)