Nápojové kartóny

Vedeli ste, že...?

 • Nápojový kartón nie je papier

  Ide o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu.

 • Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera
  Ide o čistú buničinu, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera. Zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva.
   
 • Tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu

  Po nebezpečnom odpade tvoria nápojové kartóny najmenej zastúpenú zložku komunálneho odpadu.
   

 • Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov​​​​​​
  Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9 tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna potravín zabalených do VKM.  

 

Čo patrí a nepatrí do nápojových kartónov?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi nápojové kartóny?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 
Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadového nápojového kartónu