Papier (triedenie a recyklácia papiera)

Vedeli ste, že...?

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát

  Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.

 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.

 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.

 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.

 

Čo patrí a nepatrí do papiera?

 

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi papier? 
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadového papiera

 

 

Video


Chceš si otestovať vedomosti o triedení papiera?

Kam patria papierové obaly od vajíčok?Obe odpovede sú správne! Pri rozhodovaní si treba však prečítať, čo je uvedené na obale. Ak je na obale označený znak recyklovania a/alebo skratka PAP20, 21 alebo 22, vtedy je obal od vajíčok recyklovateľný. Najčastejšie je však vyrobený z viacnásobne recyklovaných vlákien, ktoré už nemožno ďalej spracovať. V tom prípade môžeme tieto obaly kompostovať alebo vhodiť do zmesového odpadu.

Kam patrí rolka od toaletného papiera?Papier sa dá recyklovať 5-8 krát. Keďže rolka toaletného papiera je vyrobená z viacnásobne recyklovaných vlákien, nemožno ich už viac použiť na výrobu ďalšieho papiera. Preto je vhodné rolku kompostovať alebo ak nevlastníme kompostér, vyhodiť ju do zmesového odpadu.

Kam patria papierové obaly od vajíčok?Obe odpovede sú správne! Pri rozhodovaní si treba však prečítať, čo je uvedené na obale. Ak je na obale označený znak recyklovania a/alebo skratka PAP20, 21 alebo 22, vtedy je obal od vajíčok recyklovateľný. Najčastejšie je však vyrobený z viacnásobne recyklovaných vlákien, ktoré už nemožno ďalej spracovať. V tom prípade môžeme tieto obaly kompostovať alebo vhodiť do zmesového odpadu.

No nazdar, si ekoflegmoš!

Máš veľké nedostatky v triedení odpadu. Si veľmi pohodlný jedinec, dopad na životné prostredie ťa nezaujíma. Dôležitý je pre teba momentálny okamih a nie nastupujúce generácie, ktoré sa budú musieť o náš odpad postarať. Triediť začneš, až keď ti niekto klepne po prstoch alebo zvýši poplatok za komunálny odpad. Mal by si si podrobne preštudovať našu stránku a potom si test zopakovať.

Gratulujeme, si ekopragmatik!

A nie si farboslepý! :P Dokážeš rozlíšiť základné druhy odpadu a farby nádob, kam odpad patrí. Vieš, že triedenie je dôležité pre životné prostredie, ale nie je smrteľne dôležité pre teba. Radšej však uprednostňuješ svoj vlastný komfort a výhovorka typu „Triedil/a by som dôkladnejšie, ak by som mal/a viac času“ ti vôbec nie je cudzia.

Gratulujeme, si ekonadšenec!

Máš rád/rada prírodu a triedenie odpadu je pre teba hračka! Vieš, že najdôležitejšou zásadou je, aby odpad vôbec nevznikal. Uvedomuješ si, že odpad sa len tak nevyparí a bude medzi nami ešte stovky niekedy až tisícky rokov.

Ak si hľadáš prácu, určite ťa radi zamestnajú v niektorej zberovej spoločnosti ako profesionálnu triedičku alebo triediča odpadu. ;)