Sklo (triedenie a recyklácia skla)

Vedeli ste, že...?

 • Sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov
 • Recyklovaním skla šetríme energiu
  Recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom.
   
 • Sklo je 100 % recyklovateľné

  Sklo môžeme recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty. 
   

 • Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín 
  Na rozdiel od iných obalových materiálov, sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia.

 

Čo patrí a nepatrí do skla?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi sklo?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci. 

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne. 

 

Cesta odpadového skla 

 

 

Video