Komunálny odpad v číslach

Zloženie komunálneho odpadu na Slovensku

Zdroj: IncienRecyklácia komunálneho odpadu v roku 2015*

Zdroj: Euroactiv

* Úroveň recyklácia komunálneho odpadu zahŕňa podiel odpadu zhodnoteného recykláciou, kompostovaním, a anaeróbnou digesciou na celkovom množstve komunálneho odpadu

Produkcia odpadu za rok 2016

* Zdroj: Eurostat

Doba rozkladová