Referencie klientov NATUR-PACK

NATUR-PACK si nesmierne váži pokiaľ dostáva od svojich klientov pozitívnu odozvu na vzájomnú spoluprácu. Mnohí na nás oceňujú profesionalitu, odbornosť, prístup, ochotu alebo rýchle podávanie informácií. Ako reakciu na viac ako 160 referencií od našich klientov sme vytvorili ďakovné video pre kanál NATUR-PACK klientom, ktoré nájdete po kliknutí SEM.

Aktuálne nám dôveruje najviac klientov spomedzi všetkých OZV, je ich už viac ako 7600. Mnoho našich klientov absolvovalo naše odborné semináre, osobné konzultácie alebo ekovýchovné programy.

Nižšie uvádzame vybrané referencie našich klientov, ktorí nás pozvali na podujatia, ktoré zorganizovali pre svojich zamestnancov s cieľom zvyšovania environmentálneho podujatia.