Referencie partnerov

 • Tempo Kondela

  So spoločnosťou NATUR-PACK spolupracujeme od roku 2015. Za obdobie našej doterajšej spolupráce si dovolíme oceniť profesionalitu jednotlivých zodpovedných pracovníkov spoločnosti NATUR-PACK s ktorými som mal možnosť spolupracovať. Čo sa týka informovania zo strany partnera o aktuálnych legislatívnych zmenách a novinkách, systém seminárov a newsletrov akým sa uvedené novinky prezentujú nám plne vyhovuje. Za našu spoločnosť môžem vyjadriť spokojnosť so vzájomnou spoluprácou.

 • Podravka

  So spoločnosťou NATUR – PACK a.s. spolupracujeme od roku 2007. Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne a to najmä pre dosahovaný vysoký stupeň profesionality, operatívnosti a korektnosti pri jednaní, znakom čoho je aj personálna stabilita spoločnosti.Vyššie uvedené platí aj pre oblasť komunikácie na úrovni bežnej pracovnej operatívy v rámci dohodnutých podmienok spolupráce. Vyzdvihol by som najmä prirodzenú ochotu pracovníkov spoločnosti riešiť vzniknutú problematiku. Vysoko profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti je navyše umocnený vždy príjemným vystupovaním zástupcov spoločnosti.V spolupráci zvlášť oceňujeme rýchly prístup k novým informáciám a najmä k legislatívnym zmenám  v danej oblasti, či už formou NATURPACK news alebo školení, ktoré nám dokážu objasniť ešte bližšie konkrétnu problematiku.

 • PRELIKA, a.s. Prešov

  So spoločnosťou Naturpack pracujeme 11 rokov. Počas tohto obdobia sme riešili veľa problémov a pracovníci Naturpacku boli vždy nápomocní – či sme riešili problémy ústne po telefóne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Na naše požiadanie o vysvetlenie niektorých legislatívnych problémov vždy poskytujú fundované informácie. Priebežne organizujú školenia o zmenách v legislatíve o obaloch a odpadoch, kde názorne vysvetľujú legislatívne zmeny týkajúce sa výrobcu obalov a ich zakomponovanie do vlastného systému zberu informácií. Za roky našej spolupráce sme nikdy  nemali problém so splnením záväzných limitov zberu odpadov z obalov. Po zavedení nového Zákona o odpadoch 79/2015 nás pracovníci Naturpacku zoznamovali s novými povinnosťami týkajúcimi sa obalov a neobalov a boli nápomocní pri registráciách na MŽP. Oboznamovali nás aj so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o odpadoch a informovali nás o spôsobe zabezpečenia týchto povinností. Hodnotíme tím spoločnosti NATUR-PACK a.s. ako silný subjekt, ktorý sa zodpovedne  a precízne snaží o realizáciu ustanovení zákona o odpadoch.

 • Cemix

  So spoločnosťou NATUR-PACK spolupracujeme od roku 2016, zasielajú pravidelné novely zákonov, informácie ako správne a kedy predkladať hlásenia  o odpadoch, v prípade nejasností vedia hneď promptne reagovať a vysvetliť požadované či už telefonicky, alebo formou video prezentácií a školení.

 • Babičkin dvor

  Doterajšia spolupráca s NATUR-PACK, a.s.  bola vždy korektná a sme s ňou spokojný. Komunikácia s tímom  NP bola konštruktívna, vedeli sme sa dohodnúť na riešení úloh. Informácie týkajúce sa novelizácie zákona o odpadoch, vyhlášok boli aktuálne vysvetľované. Prostredníctvom  netu    a školeniach, kde boli podrobne rozobraté a vysvetlené. Veríme , že naša  spolupráca bude i naďalej  pokračovať ku vzájomnej spokojnosti.

 • SCONTO Nábytek

  Spolupráce se společností Natur-Pack je pro nás velmi důležitou složkou naší činnosti. Hned od počátku, po vstupu do NATUR-PACK, jsme získali komplexní přehled našich povinností vzhledem k obalům a odpadům , a dostáváme vždy aktuální informace o změnách a všech důležitých novinkách. Komunikaci s Natur-Pack považujeme za skvělou, nadstandardně otevřenou všem našim dotazům  a vždy připravenou nám pomoci. Víme, že na každou otázku dostaneme obratem odpověď, čehož si velice ceníme. Školení od NATUR-PACK. je vždy velmi užitečné a každým rokem se ho účastníme. Získáváme přehled o všem novém v odpadovém hospodářství. Všechny další potřebné informace snadno najdeme na jejich webových stránkách. Spolupráce s Natur-Pack byla pro naši firmu šťastným řešením.

 • Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

  Metsa Tissue Slovakia s.r.o. je so spoluprácou s firmou NATUR-PACK od začiatku nadviazania spolupráce veľmi spokojná. Firma nám poskytuje poradenstvo, nakoľko oblasť odpadového hospodrástva je v posledných rokoch nie veľmi prehľadná. Preto je dôležité mať po svojom boku skúseného partnera.

 • TAURIS, a.s.

  8 ročná spolupráca s OZV NATUR-PACK je výsledkom spokojnosti poskytovaných služieb, profesionality a zodpovednému prístupu. Komunikatívna spolupráca s tímom NP je pozitívna, rýchla odozva komunikácie , odborne podané vysvetlenie na nami kladené otázky, ochota poradenstva v oblasti zmluvných záležitostí.  Informácie sú plne dostupné na Vašej web stránke, ktorá je z našej strany pravidelne navštevovaná. Zmeny zákona, školenia, news, podávanie výkazov a celková dostupnosť informácií  je prehľadná.