Aké budú recyklačné poplatky za obaly v roku 2021?

V súvislosti s prípravou novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej cieľom je určiť ekonomicky oprávnené výdavky na triedený zber a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, sa v médiách objavovali rôzne odhady recyklačných poplatkov. Tie sa však zásadne odlišovali a subjekty, ktoré budú recyklačné poplatky nakoniec nastavovať, teda organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), so žiadnym odhadom neprišli.

Ako prví sa po zverejnení návrhu spomínanej vyhlášky ozvali výrobcovia. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR v tom istom čase verejne avizovali očakávané poplatky vo výške, ktoré platia do systému výrobcovia v Rakúsku. To sa prenieslo aj do stanovísk výrobcov, ktorí avizovali 6-násobné zvyšovanie recyklačných poplatkov.

Na odhady výrobcov reagovalo Ministerstvo životného prostredia SR aj mimovládne organizácie. Priatelia Zeme - SPZ zverejnili svoj odhad, podľa ktorého bude nárast predstavovať 10,76 EUR ročne na jedného obyvateľa. O chvíľu nato zareagovalo aj ministerstvo a upresnilo odhad rastu nákladov pri plastových fľašiach. "Pri jedenapollitrovej PET fľaši by to bolo podľa neho najviac 1,8 centa. Ak teda dnes stojí fľaša minerálky napríklad 45 centov, po novom by to bolo aj so zaokrúhlením 47 centov."

A nakoniec OZV. Tie sa zatiaľ k recyklačným poplatkom v roku 2021 vyjadrujú veľmi opatrne, ak vôbec. Vyhláška totiž určuje iba dolnú hranicu, teda minimálne ceny pre zberové spoločnosti. Je však kľúčovým základom pre dohodnutie výšky nákladov medzi OZV a zberovými spoločnosťami, od ktorých sa následne odvíjajú recyklačné poplatky pre výrobcov. Keďže do dnešného dňa nepoznáme poslednú verziu vyhlášky po spracovaní pripomienok vrátane mechanizmu stanovenia poplatku na zhodnotené množstvá, až v okamihu, kedy bude vyhláška zverejnená v zbierke zákonov, začneme rokovať so zberovými spoločnosťami o systéme zberu v mestách a obciach a cenách pre rok 2021. Následne po dohode s nimi vieme nastaviť recyklačné poplatky pre výrobcov.

Štandardne tento proces začíname v druhej polovici roka a trvá niekoľko mesiacov, tak aby sme recyklačné poplatky stihli nastaviť a zverejniť klientom pred koncom kalendárneho roka.

Sme si plne vedomí dôvodov, pre ktoré výrobcovia potrebujú poznať výšku recyklačných poplatkov. Aktuálne však musíme počkať na finálne znenie vyhlášky. A aké teda budú recyklačné poplatky v roku 2021? Odporúčame neriadiť sa predchádzajúcimi odhadmi a naozaj počkať na riadne prerokovanie podmienok medzi OZV a zberovými spoločnosťami. Pravdepodobne sa ich však výrobcovia pred koncom roka nedočkajú.

Autor blogu: RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ OZV NATUR-PACK