Často kladené otázky – výrobcovia elektrozariadení

1. Ako sa zapísať do Registra výrobcov elektrozariadení ?

Výrobca elektrozariadení je povinný požiadať ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred uvedením výrobkov na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“).

Uzatvorením zmluvy o spolupráci pre plnenie povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do registra za výrobcu NATUR-PACK.

 

2. Ako si môže výrobca elektrozariadení zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

 

Pri elektrozariadeniach zákon umožňuje dva spôsoby zabezpečenia, a to:

  • INDIVIDUÁLNE - vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
  • KOLEKTÍVNE – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu

§ 27 ods. 6 zákona o odpadoch