Alchýmia triedenia odpadu vzdeláva verejnosť už 5 rokov

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu je najobsiahlejšou online príručkou o triedení odpadov na Slovensku. Ide o projekt, ktorý je výsledkom výbornej a dlhoročnej spolupráce tímu našej organizácie NATUR-PACK s neziskovou organizáciou INCIEN a ďalšími partnermi. Len pred pár mesiacmi bol ocenený Národnou podnikateľskou cenou za životné prostredie, ktorú udeľuje asociácia ASPEK.

Alchýmia odpadov by nevznikla bez jej prvotnej verzie, ktorou bola príručka od Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) známa pod názvom Waste for Dummies. Vytvorená bola v roku 2018 a bola určená obyvateľom Bratislavy. Príručka mala u verejnosti obrovský ohlas a stala sa priamou inšpiráciou pre neskorší vznik Alchýmie odpadov.

V roku 2019 OZV NATUR-PACK spoločne s organizáciou INCIEN spojili sily a spoločne vytvorili nové dielo obsahujúce množstvo tipov a rád nielen o triedení, ale aj o predchádzaní vzniku odpadov. To vzniklo hneď v piatich rôznych kombináciách triedeného zberu, ktoré na Slovensku máme. Takto vie túto dosiaľ najpodrobnejšiu online príručku o triedení, ale aj o predchádzaní vzniku odpadov využiť každý občan Slovenska.

V roku 2020 sa k spolupráci pridala aj zberová spoločnosť OLO a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, a tak vznikla špeciálna verzia pre mesto Bratislava.

Alchýmia je živý projekt. Vzhľadom na množstvo otázok od verejnosti a zmeny v legislatíve aj v praxi ju priebežne dopĺňame a aktualizujeme. Dosiaľ má za sebou 4 aktualizácie a práve v týchto dňoch sa pracuje na ďalšej. V príručke pribudne nová a dôležitá kapitola Zberný dvor, keďže práve odpady patriace po správnosti na zberný dvor patria medzi tie problematické a veľmi často práve ony končia aj na čiernych skládkach odpadov.

Tím OZV NATUR-PACK touto cestou ĎAKUJE partnerom projektu, organizácii INCIEN, OLO – Odvoz a likvidácia odpadu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy za výbornú spoluprácu na tejto aktivite, ktorá prispieva k lepšej úrovni triedenia odpadov na celom Slovensku.

Alchýmiu odpadov si možno pozrieť alebo bezplatne stiahnuť na webových stránkach:

www.naturpack.sk

www.triedenieodpadu.sk

www.incien.sk

Verzia pre mesto Bratislava: www.bratislava.sk a www.olo.sk