Čo so stromčekom po Vianociach?

Vianočné obdobie pokoja a oddychu stále trvá, darčeky už síce máme dávno rozdané, ale stromček stále svieti. Čo však mnohých z nás ešte len čaká, sú haldy odpadu, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Snažme sa tento rok ukončiť snahou zredukovať objem nášho odpadu. Najlepší odpad je predsa ten, ktorý ani nevznikne. Ako sa mu teda v tomto období čo najlepšie vyhnúť?

 

Stláčanie obalov je dôležité - najmä teraz

 

Rýchla a masová výroba produktov so sebou prináša aj mnohé ďalšie negatíva. Na ekologickosť obalov, ktoré sú doteraz neodmysliteľnou súčasťou produktov, sa častokrát nemyslí. Tento faktor môžeme každoročne obísť už pri samotnom výbere darčekov, no niekedy na výber jednoducho nemáme. Čo však zmeniť môžeme, je prístup k baleniu darčekov. Pokiaľ ste ich tento rok zabalili tak, aby ste ich následne nemuseli trhať, môžete tieto obaly opakovane používať každý rok. Nesmieme taktiež zabudnúť na následné stláčanie obalov z darčekov. Vianočné sviatky sú každý rok pre zber odpadu tou najnáročnejšou sezónou. Aby sa toho do kontajnerov mohlo zmestiť viac, stláčajte, prosím, obalový odpad. Týmto spôsobom sa tiež predíde preplneniu kontajnerov, na čo sa každý rok najmä obyvatelia sídlisk sťažujú napriek tomu, že za tento fakt sú zodpovední oni sami.

 

 

Povedzme, že ste sa tento rok rozhodli pre živý vianočný stromček. Viete teda, ako s ním naložiť, keď toto pekné obdobie skončí? Ak ste rozmýšľali strategicky a zadovážili ste si stromček v črepníku, po sviatkoch si ho môžete zasadiť do záhrady - ak takúto možnosť máte. No o túto zelenú možnosť prichádzate, akonáhle je stromček zbavený koreňov. V prípade klasického živého vianočného stromčeka jeho životnosť klesá od momentu, kedy stratí kontakt s pôdou. Realita, žiaľ, vyzerá tak, že keď čas nášho živého stromčeka vyprší, mnohí z nás ho nechávajú pri odpadkových kontajneroch. Tí, ktorí bývajú v dome so záhradou, ho však môžu posekať a využiť v komposte. Ak sa však chcete stromčeka zbaviť sami a rýchlo, určite ho nepáľte v domácom krbe. Ihličie obsahuje vysoko horľavé zložky, ako napríklad terpentínový olej. Nechcete predsa, aby vám horel komín, však? Samostatne môžete využiť čečinu z vášho stromčeka. Jednoducho ju poodlamujte a prikryte ňou vaše záhradné trvalky, okrasné stromčeky a zeleninu. Je to ideálny prírodný izolačný materiál, ktorý ich ochráni pred januárovým mrazom.

 

Pozrime sa na tradičné i menej tradičné spôsoby, ako sa správne, ale aj užitočne rozlúčiť so symbolom Vianoc. V zahraničí to majú vyriešené najrôznejšími spôsobmi. V Anglicku, ale aj v iných krajinách vianočné stromčeky organizovane zbierajú vo verejných zberniach, určených presne pre stromčeky. Odpadové služby v USA vám stromček spolu aj s komunálnym odpadom vezmú spred domu pri rutinnom zbere odpadu. Z vyzbieraných stromčekov firmy následne vyrábajú mulč, po ktorý si môžete zadarmo prísť a využiť ho. To je tiež výborné riešenie pre udržateľné záhradkárstvo – mulč využijete vždy a nemusíte ho v tomto prípade kupovať. Všade sa postup, samozrejme, mierne líši, no väčšinou sa firmy snažia tento zelený odpad využiť. U nás, našťastie, je situácia čoraz podobnejšia.

 

Organizovaný zber vianočných stromčekov na Slovensku

 

Vráťme sa teda do slovenskej reality. U nás je povedomie o recyklovaní a udržateľnosti o čosi slabšie, a preto je aj známych metód, ako sa zbaviť nášho vianočného stromčeka, akosi menej. Tie neznáme vás ale určite prekvapia a dúfame, že tiež inšpirujú. Možno vás prekvapí, že na Slovensku samosprávy už tiež nejakú dobu organizovane zbierajú vianočné stromčeky. Táto hŕba zeleného (alebo v tomto čase už hnedožltého) odpadu najčastejšie končí v spaľovniach alebo v mestskom komposte. Tento zber funguje hlavne vo väčších mestách, no v každom môže vyzerať inak. V každom prípade stromček musí byť odzdobený. Pre Bratislavčanov platí, že v oblasti sídlisk musia byť stromčeky riadne uložené ku kontajnerom. Obyvatelia rodinných domov zasa musia uložiť stromčeky k najbližšiemu stojisku na triedenie odpadu. V Trnave sa stromčeky budú z rodinných domov i zo stojísk na sídliskách zbierať počas januára. Stromčeky následne poputujú do miestnej kompostárne, kde budú spracované. Trnava tiež ponúka možnosť osobne odniesť vianočný stromček priamo do zberných dvorov. V Trenčíne sa stromčeky zo sídlisk budú zbierať počas januára a februára, pričom skončia v kompostovisku. V Žiline stromčeky taktiež kompostujú. Minulý rok hovorca mesta Žilina Pavol Čorba uviedol, že: „Obyvatelia sídlisk môžu po sviatku Troch kráľov ukladať stromčeky na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery. Môžu ich tiež bezplatne odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci.“ Aj v tomto prípade je likvidácia vianočných stromčekov ekologická. Stromčeky sa štiepkujú a štiepka sa kompostuje.  Momentálne informácie o podobe tohtoročného zberu ešte nemáme, zmenu však nečakáme. Zber vianočných stromčekov v Banskej Bystrici bude prebiehať od nádob na zber komunálnych odpadov od 6.1.2021 do 9.2.2021 v cykle 1x za týždeň a od 10.2.2020 priebežne podľa potreby. Vzhľadom na to, že stromčeky budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad, je z nich potrebné odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a podobne. Stromčeky je možné taktiež odovzdať na zbernom dvore v Radvani. A ako to vyzerá v Košiciach? Mesto bude taktiež zberať stromčeky odložené pri kontajneroch. Tiež ich čaká kompostovanie, a teda aspoň trochu užitočná budúcnosť.

 

Autor blogu: Bc. Patrik Šedo, asistent, OZV NATUR-PACK