Európske obalové sympózium 2024

Nemohli sme chýbať na významnom podujatí, ktoré zastrešoval Obalový inštitút SYBA. V Prahe sa stretli odborníci na obaly z Čiech, Austrálie, Rakúska a Nemecka. Pripravili sme pre Vás krátke zhrnutie niektorých prezentácií vo forme poznámok.  

Nerida Kelton, Udržitelný design obalů z globální perspektivy: Z pohledu WPO

Australian Institute of Packaging, World Packaging Organisation

Obal má svoj zmysel, má chrániť produkt proti zničeniu pri preprave. Obal musí byť funkčný.

Pani Kelton priniesla 10 základných princípov, ktoré môžete zaviesť už dnes a zvýšiť kvalitu svojho obalu.

1. Dizajn pre obnoviteľnosť

2. Optimalizácia materiálovej efektivity

3. Dizajn pre redukciu produktového odpadu

4. Obmedzenie nebezpečných materiálov

5. Používanie recyklovaných materiálov

6. Používanie renovovaných materiálov

7. Dizajn pre minimalizovanie litteringu

8. Dizajn pre efektívny transport

9. Dizajn pre prístupnosť

10. Poskytnúť spotrebiteľom informácie o udržateľnosti

Pani Kelton odporúča použiť pri dizajnovaní obalov Príručku pre podporu recyklácie. Na webe WPO nájdete 31 krajín a ich mapu pre recyklovanie. Cieľom WPO je sprístupnenie zdrojov, šírenie dobrej praxe. Využívať menej obalov a používať ich čo najdlhšie je najvyšším princípom.

 

Gunda Rachut, Německá obalová legislativa

Foundation Central Packaging Register

Po zmene legislatívy je v Nemeckom registri výrobcov a dovozcov milión osemdesiat registrovaných. Predtým bolo 60-tisíc. Úrad na kontrolu zaznamenal 25-tisíc porušení alebo nedostatočných dokumentov poskytnutých pri registrovaní.  

Internetové tržnice ako Alibaba, Temu či Shein by samotné mali kontrolovať, či ich predajcovia plnia všetky povinnosti.

V Nemcku je centrálny register Lucid, ktorý každý deň overuje dáta zo systému a verifikuje poskytované informácie od výrobcov.

Za kľúčové sú považované digitálne riešenia v kontakte s výrobcami. Aj pre výrobcov je jednoduchšie plniť povinnosti online formou.

V Nemecku od roku 2022 množstvo obalov klesá. Dôvodom je znížená spotreba obalov vysvetľovaná súčasnou ekonomickou situáciou. Tá priniesla aj nižšie nákupy prémiových produktov predovšetkým v sektoroch s alkoholom, nábytkom, elektronikou či šperkami.

V roku 2024 sa očakáva pokles v stavebníctve, pretože je nedostatok remeselníkov a samozrejme tu zohráva svoju úlohu aj ekonomický faktor.

Z obalov je pokles detegovaný pri skle. Dnes sa viac opätovne používa všade, kde je to možné. To isté platí pri lepenke. Cena papiera stúpla a obaly sú dnes lepšie nadizajnované, aby sa do nich vošlo viac.

Očakáva sa zvýšenie používania prepraviek, hlavne v sektore gastra. Už dnes sú pevné obaly nahradzované fóliami, čo nie je dobré, pretože nie sú recyklovateľné.

Opakovane použiteľné obaly sú vo všeobecnosti v gastre trochu problém, a to predovšetkým z hygienického dôvodu. Snahou je vytvoriť zálohovaný systém, ideálne aby mohol spotrebiteľ vrátiť obal do automatu. A aby sa zvýšil počet obehových obalov.

Ako vytvoriť jednotné prostredie pre všetkých? Je nevyhnutné vytvoriť centrálny register, aby zanikla potreba registrovať sa do každého členského štátu zvlášť. Druhým, no rovnako dôležitým krokom je postoj k výrobkom pochádzajúcim z Číny. Ak preukázateľne ich výrobcovia nedodržiavajú pravidlá Európskej únie, mali by byť bez kompromisu odmietnuté.

 

Iva Werbynská, Představení zásadních rozdílů v národních obalových legislativách v různých státech, SYBA

Česko je zo 75 % exportná krajina. Cieľom optimalizácie obalov je hľadanie rovnováhy medzi plytvaním materiálov potrebných na výrobu obalov a zachovaním dobrej kondície potravín. Obaly je možné vo všeobecnosti rozdeliť na poddimenzovaný obal, optimálne a predimenzované.

Francúzsko – nie je povinné len označovanie obalov, ale aj neobalových produktov. Požiadavky na označovanie obalov B2C – Triman.

Nemecko – Lucid, povinnosť registrácie od 1. 7. 2022.

Taliansko – povinnosť označovať obaly pri B2B a B2C – no povinnosti sú rozdielne. Pozor na špecifiká triedenia v rámci jednotlivých častí Talianska.

Španielsko – veľké zmeny, nová legislatíva, nové poplatky pre plasty, ktoré nie sú z recyklátu.

Platí sa poplatok len z tej časti obalov, ktoré nie sú z recyklátu.

Veľká Británia – platí sa poplatok z hmotnosti celého obalu, ak nespĺňa požiadavku požadovaného percenta recyklátu.  

Francúzsko a Benelux – zákaz nápojových jednorazových pohárov, budú zamenené za plastové fľaše.

Cieľom národných obalových legislatív je vyvinúť vyššiu mieru harmonizácie medzi členskými štátmi.

CO2 stopa obalu predstavuje len 4 %. Preto sa nedá vypočítať CO2 stopa na opakovane použiteľné obaly. Existuje 16 spôsobov, ako vypočítať CO2 stopu. Preto sa nedá považovať za vhodný ukazovateľ.  

 

PPWR - Rakouský pohled, Johannes Bergmair, WPO - World Packaging Organisation

Zálohovanie jednorazových plastových fliaš a hliníkových plechoviek bude v Rakúsku spustené od 1. 1. 2025.

V pláne je harmonizácia zberových systémov, pretože sú rôzne spôsoby triedenia odpadov vo Viedni a zvyšku Rakúska.

V Rakúsku je detegovaný nedostatok zariadení na recykláciu plastov – zajtra 28. 6. 2024 bude slávnostné otváranie novej recyklačnej linky.

 

Food contact, nové požadavky FSSC/BRS, tiskové barvy

Johannes Bergmair, WPO - World Packaging

Dve tretiny obalov sú použité na potraviny. Akonáhle prídu obaly do styku s potravinou, musia spĺňať požiadavky FCM. Táto požiadavka je aj na neobalové výrobky, napr. poháre, taniere či naberačky.

Chemická interakcia spôsobuje prenos látok medzi produktom a obalom.

Systém sa zameriava na počiatočné hodnoty a nie na hodnoty vo finálnom výrobku. Teda aj pri chemickej interakcie s produktom.

FCM revízia – Recyklovaný materiál má v sebe vždy nečistoty. Viac menej tam vždy nájdeme kontaminanty. Čo je dôležitejšie, naše zdravie alebo životné prostredie?

Potrebujeme nové a jednoduchšie pravidlá. Transparentnosť a harmonizáciu.

V krabiciach na pizzu alebo v papierových obaloch na hranolky sa nachádzajú chemické látky, napr. flór. Vytvárajú ochranu proti mastnote a vlhkosti.

V plastoch sa v istom procese používajú chemické látky PFAS (Perfluoroalkyl a polyfluoroalkyl látky).

PFAS sú bioakumulatívne, zbierajú sa celý život v organizme. V životnom prostredí sa nachádzajú takmer všade, pretože nedegradujú.

Nemci spúšťajú reguláciu na tlačiarenský atrament. Je dlhý zoznam chemikálií, čo je dovolené a čo nie. Ak vyvážate na nemecký trh, je nevyhnutné overiť si, či atrament, ktorý používate, bude aj v budúcnosti dovolený.

Systém kontinuálneho zlepšovania hygienických limitov. HACCP nová skratka HARA.

BRCGS Packaging – publikovaný v októbri 2024, v platnosti bude od mája 2025. Prináša novú kapitolu – iné fyzické kontaminanty.