Komplexný návod, ako zvoliť recyklovateľný obal, prinášajú NATUR-PACK a SYBA

Predchádzanie vzniku odpadov, ako najvyšší princíp odpadového hospodárstva, jasne stanovuje, že je potrebné zamerať pozornosť na tvorbu obalov a výrobkov už vo fáze ich navrhovania, teda počas dizajnovania, nazývaného tiež ekodizajn.

Toto odporúčanie je však pre výrobcov a dizajnérov veľmi všeobecné a ťažko uplatniteľné v praxi. Práve preto Svetová obalová organizácia (World Packaging Organisation) vypracovala medzinárodné pokyny týkajúce sa návrhov obalov pre obehové hospodárstvo.

Z globálnej vychádza lokálna

Vznikla tak Globálna príručka o dizajne obalov pre recykláciu v originálnom názve Global Packaging Design for Recycling Guide. Je preložená do viacerých jazykov. Všetky nájdete na tomto odkaze.

Príručka špeciálne pre Slovenský trh

Globálna príručka vytvorila základ pre lokálnu verziu Návrhy obalov pre recykláciu s podtitulom Lokálne doporučenia týkajúce sa „návrhov obalov pre obehové hospodárstvo“, ktorá bola špeciálne spracovaná pre Slovenský trh.

Na jej spracovaní participovali odborníci z dvoch inštitúcií, a to Obalového inštitútu SYBA a OZV NATUR-PACK. Úlohu odborných garantov zastupujú: Iva Werbynská, konateľka Obalového inštitútu SYBA, Michal Sebíň, CEO, a Mária Trošanová, riaditeľka environmentálneho oddelenia - obaja z OZV NATUR-PACK.

Zdarma pre všetkých

Príručka je k dispozícii k voľnému stiahnutiu TU.

V príručke sú zohľadnené lokálne špecifiká v možnosti recyklácie jednotlivých obalov na Slovensku. Ide o prvú príručku svojho druhu, ktorá poskytuje konkrétne návrhy na vytvorenie recyklovateľného obalu už vo fáze dizajnu.

V čom je špeciálna

Príručka Návrhy obalov pre recykláciu prináša súbor informácií potrebných pri rozhodovaní, ktorý obal je pre daný produkt ideálny z pohľadu budúcej recyklácie. Nájdete tu základné aj alternatívne materiály a zmesi, z ktorých sa obaly najčastejšie vyrábajú.

Odporúčania sú rozdelené podľa druhu obalov. Ako napríklad fľaše, tácky, tégliky, tuby, krabice a podobne. Kritériá sú rozdelené do troch oblastí: 1. materiál, 2. dekorácie a ďalšie zložky a 3. systém uzáveru.

Zelená, oranžová, červená

Pre ľahké orientovanie sa bol zvolený semaforový systém. Pomocou zelenej, žltej a červenej farby rýchlo rozlíšite, či sa máte použitiu materiálu vyhnúť, alebo ho, naopak, uprednostniť. Nájdete tu aj konkrétne tipy, ako napríklad ten na vytvorenie bariéry na obale z materiálu PET, PE, PP: „Ak budú existovať požiadavky na bariéru, môže sa použiť bariéra z oxidu kremíka (SiOx), oxidu hlinitého (Al2O3) alebo povlak z uhlíkovej plazmy (iba u farebných fliaš, téglikov, túb), pretože výrazne neovplyvňujú kvalitu recyklátu,“  uvádza sa v príručke Návrh obalov pre recykláciu.

Aliancia pre podporu recyklácie

Združenie zástupcov celého výrobného a spotrebiteľského reťazca sa stretli v jednej aliancii, aby si vymenili skúsenosti a navzájom pomohli k tvorbe cirkulárnej ekonomiky. Staňte sa aj Vy jej súčasťou. Aliancia nepožaduje registračný ani členský poplatok. Viac informácií nájdete na stránke https://alianciaprerecyklaciu.sk/

Spolupráca založená na vyššom princípe

Isto Vás neprekvapí, že aj odborníci z OZV NATUR-PACK sa rozhodli stať súčasťou Aliancie pre podporu recyklácie. Vždy komunikujeme otvorene a priamo. O svoje skúsenosti sa radi podelíme a podporíme vývoj odpadového hospodárstva na Slovensku, ale aj celkovo v Európe.

Pozrite si aj rozhovor s Ivou Werbynskou, riaditeľkou Obalového inštitútu SYBA

 

Za tím NATUR-PACK

Ľubica Vargová