OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za nemalý podiel na výbornej správe od EUROSTATu!

V recyklácii odpadov z plastových obalov patríme medzi najlepšie krajiny Európskej únie (EÚ). Tento úspech je tiež úspechom zodpovedných výrobcov, ktorí platia tzv. recyklačné poplatky a systém financujú prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).

Za  OZV NATUR-PACK preto ďakujeme všetkým našim klientom (výrobcom), že si svedomito plnia svoje povinnosti.

Práve z poplatkov výrobcov OZV následne zabezpečujú zber a zhodnocovanie odpadov z rôznych materiálov vrátane plastových obalov. Pod plastovými obalmi rozumieme napríklad PET fľaše, obaly na drogériu a kozmetiku, obaly na potraviny, baliace fólie a pod.

 

Dňa 13.1.2021 zverejnil EUROSTAT údaje (za rok 2018) o dosiahnutej úrovni recyklácie plastových odpadov z obalov v členských štátoch EÚ. V priemere sa v EÚ zrecyklovalo 41,5 % plastových odpadov z obalov.  Sedem členských krajín dosiahlo recykláciu viac ako 50 % a medzi ne sa zaradilo aj Slovensko (51,4 %). V rámci krajín V4 nás predbehla iba Česká republika (57 %), po nás nasledovalo Poľsko (35,7 %) a Maďarsko (30 %). (Pozri graf vybraných krajín EÚ.)

Výrobcovia plastových obalov, ktorí si plnia svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom OZV, sa podieľajú aj na plnení cieľov Slovenska v oblasti recyklácie plastových obalov a zároveň zrecyklované množstvá vstupujú aj do plnenia miery recyklácie komunálneho odpadu.

O úrovni triedenia odpadov sa v ostatných mesiacoch veľa písalo i hovorilo, zvyčajne nelichotivo. Kým v dosahovaní miery recyklácie plastových obalov vynikáme, v celkovej bilancii úrovne recyklácie komunálneho odpadu má Slovensko ešte nemalé rezervy. Tie v posledných rokoch zvyšujúca sa recyklácia odpadov z obalov a neobalových výrobkov môže vylepšiť, ich splnenie však nezávisí len od nich.

Tím NATUR-PACK

Zdrojové dáta EUROSTATU: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/bar?lang=en