Prečo je dobré byť klientom OZV NATUR-PACK?

Veľké aj menšie firmy, živnostníci a rôzne organizácie či združenia podliehajú zákonu o odpadoch. V podstate takmer celé podnikateľské prostredie sa mu nevyhne. Novodobý strašiak, nelogické riešenia, byrokratická a hlavne finančná záťaž. To sú slovné spojenia veľmi často spájané s novým zákonom o odpadoch. Málokto tomuto zákonu rozumie, preto ho veľa vysvetľujeme, veľmi veľa. No okrem evidenčných nejasností narážame ešte na ďalšiu.

Pri stretnutiach s potenciálnymi klientmi dostávame najčastejšie práve túto otázku: „A prečo si máme vybrať práve OZV NATUR-PACK?“ Vo svojej počiatočnej naivite som si určitú dobu myslela, že snáď každý už vie, KTO sme, ČO robíme, a hlavne, AKO to robíme. Poctivo, dôkladne, zodpovedne, ochotne a, čo je najdôležitejšie, v súlade so zákonom! Ukázalo sa, že málokto chápe, aká je úloha organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV) a prečo si treba vyberať uvážene.

Rozhodla som sa teda napísať o tom, prečo je OZV NATUR-PACK najlepšou voľbou. A to z početných dôvodov.

 

1. Ktorá OZV má regionálne pokrytie obchodných zástupcov po celom Slovensku?

Jedine OZV NATUR-PACK. Obchodný manažér sa Vám venuje z centrály v Bratislave a z pobočiek v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Trenčíne a Žiline. Môžete si dohodnúť termín stretnutia so svojou pridelenou kontaktnou osobou a prediskutovať potrebné záležitosti.

2. Ktorá OZV má predpoklad finančnej stability a prečo?

Opäť je to OZV NATUR-PACK. Staráme sa o najväčší počet klientov spomedzi všetkých OZV. Číslo 7 800 zmluvných partnerov podľa mňa hovorí za všetko. Plus, ako jediná OZV sme prešli kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) BEZ ZISTENÝCH NEDOSTATKOV.

3. Ktorá OZV svedomito informuje svojich klientov o všetkom dôležitom, čo sa udeje v rámci zákona o odpadoch a povinností výrobcov?

Zopakujem sa, opäť je to OZV NATUR-PACK. Som v šoku, keď mi zavolá klient od konkurencie a pýta sa na zmeny v zákone a ich dopad na spoločnosť. Každá OZV sa má o svojich klientov starať aj v tomto smere. Pravidelne zasielame našim klientom newsletter a ku všetkým dôležitým informáciám sa dostanú vo svojom členskom konte, ako aj na našej webovej stránke www.naturpack.sk, prípadne na našich sociálnych sieťach: Facebook, LinkedIn, YouTube alebo Instagram – sme všade. :)

 

 

4. Ktorá OZV sa AKTÍVNE angažuje v pripomienkovaní noviel a vyhlášok zákona o odpadoch?

Nechcem NATUR-PACK prechváliť, ale inak sa to asi ani nedá. OZV NATUR-PACK sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí, sleduje dianie pri tvorbe noviel zákona o odpadoch a snaží sa smerovať úpravy vyhlášok a noviel do foriem, ktoré majú naozaj opodstatnenie, sú realizovateľné v praxi a nie iba ustanovené od stola ľudí neznalých veci a reálnych podmienok na Slovensku. Samozrejme, nejde to vždy a vo všetkom, ale robíme, čo môžeme. Aj nedávno sa nám podarilo pozastaviť zmeny, ktoré boli nelogické, mali by diskriminačný charakter a v niektorých prípadoch aj likvidačný dopad na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na financovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len RZV). Nie sme oklieštení hranicami Slovenska, práve naopak, sme aktívni aj na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy.

5. Čo dokazuje, že vyššie zmienené aktivity nie sú len odbitím si zákonných povinností?

OZV NATUR-PACK je síce držiteľom klasických certifikátov ISO 9001 a ISO 14001, ale mimo toho sme získali ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards a Národná podnikateľská cena za životné prostredie. Sme partnermi, autormi a spoluautormi unikátnych vzdelávacích projektov (portál garbagegobblers.sk, triedenieodpadu.sk, príručka Alchýmia triedenia odpadu a mnohé ďalšie), ktoré robíme aj nad rámec zákonných povinností.

V roku 2019 sme sa podieľali na tvorbe ekoknižky Zberný dvor autora Braňa Jobusa, ktorá získala ocenenie v kategórii Slovenská detská kniha roka 2019 za 3. miesto v súťaži Panta Rhei Awards 2019, Cena Knižnej múzy. Veľký úspech majú aj posolstvá, napríklad príbeh o slávnom PET kajaku.

Naše sociálne siete sú plné informácií, príspevkov, videí a reportáží. Podnecujeme diskusie ľudí, odpovedáme na ich otázky. Snažíme sa o to, aby bola informovanosť čo najväčšia. Nebojíme sa hovoriť ani o kontroverzných témach, ktorým sa iné OZV vyhýbajú.

7. Ktorá OZV pristupuje individuálne k potrebám klientov?

Sme si vedomí, že každý klient potrebuje mať nastavenú evidenciu individuálnym spôsobom. Garantujeme klientom, že s ich problémami im pomôžeme a nájdeme ten správny spôsob, ako riešiť evidenčné neduhy. Dokonca sme ochotní poskytnúť súčinnosť pri kontrole SIŽP.

 

 

8. Ktorá OZV poskytuje svojim klientom odborné školenia o RZV?

Už roky OZV NATUR-PACK usporadúva pre svojich klientov školenia, na ktoré sú pozvaní všetci naši klienti. Môžu si vybrať termín a mesto, kde im to najviac vyhovuje. Každé školenie sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Environmentálny špecialista prednesie klientom základ, ale aj zmeny a novinky týkajúce sa RZV. Nasleduje ju voľná diskusia a priestor na otázky, či už vo verejnej diskusii alebo individuálne s prítomným obchodným manažérom. Pravidelne aktualizujeme príručky, ktoré klientom rozposielame elektronicky, a obchodní manažéri sú k dispozícii na telefónoch a emailoch v prípade otázok a riešenia problémov. Od roku 2017 využívame aj online semináre a webináre exkluzívne pre našich klientov, ktorým touto formou pomáhame zvládnuť všetky ich povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch bez toho, aby museli opustiť pohodlie svojich pracovísk.

9. Ktorá OZV sa aktívne venuje ekovýchove detí i dospelých – za účelom správneho prístupu k životnému prostrediu a k triedeniu odpadov?

Sme naozaj radi, že o naše vzdelávacie aktivity je čoraz väčší záujem. Tisíce detí z materských, základných i stredných škôl každoročne absolvovali rôzne typy zážitkových vzdelávacích programov s tými najlepšími lektormi. Aj naši klienti si pravidelne rezervujú dátumy, počas ktorých prinášame školiace programy pre malých (prípadne aj veľkých :) ) na ich firemné vzdelávacie podujatia. Nebránime sa ani mestským a obecným kultúrnym programom. Od roku 2019 spravujeme jediný YouTube portál na Slovensku, zameraný na témy predchádzania vzniku odpadov, ich triedenia a recyklácie, s pravidelnými reportážami pre verejnosť a špeciálnymi videami a seminármi pre klientov.

10. Ktorá OZV pravidelne vykonáva analýzy odpadov v obciach a mestách s cieľom zlepšiť podmienky triedenia pre občanov?

Presne tak, OZV NATUR-PACK! Nebojíme sa vyhrnúť si rukávy, nasadiť si rukavice (a v poslednej dobe aj rúška...). Prehrabeme tony odpadov – predovšetkým tých triedených, vytriedime ich podľa jednotlivých druhov, odvážime a vyčíslime obsah komodít, ktoré tam nepatria a ktoré, naopak, boli vyhodené do správnej nádoby na triedený zber. Sledujeme frekvenciu vývozov a nastavujeme systém tak, aby bol efektívny a nie zbytočne nákladný.

Možno sa pýtate, kto som a prečo o tom toľko viem. Veľa ľudí (dokonca už aj klientov :) ) mi hovorí „Maruška z NATUR-PACKU“. Som manažérka obchodného oddelenia a v NATUR-PACKU pracujem už piaty rok. Pomáham klientom. Snažím sa učiť ľudí. Bojujem s nevedomosťou.

Moji klienti vedia, že mi môžu zavolať alebo napísať, ak potrebujú radu, pomoc, vysvetlenie. Moji priatelia a známi vedia, že im vysvetlím, prečo a kam vhodiť rôzne druhy odpadov, ako funguje celý tento systém a prečo je dôležité triediť, recyklovať a zhodnocovať. A vedia aj to, že im na všetko odpoviem s radosťou. Toto isté platí aj o mojich kolegoch. Robíme to, čo nás baví a v čom vidíme zmysel.

Som hrdá na to, že pracujem v spoľahlivej spoločnosti, ktorá je tu pre klientov, samosprávy aj verejnosť. Veľa ma naučila a stále ma niečo nové učí. Teším sa z každého, kto sa k nám pridá, či už ako klient, alebo podporovateľ projektov, ako partnerská samospráva či zberová spoločnosť. Verím, že spolu tvoríme celok, kde sa formuje správny prístup k životnému prostrediu, k odpadom, no aj k ľudským vzťahom. Čím je nás viac, tým viac vieme ovplyvniť to, čo potrebuje zmenu. Potrebujeme zmenu v prístupe, zmenu vo výučbe, zmenu v disciplíne, zmenu v zákone.

Pridajte sa k nám, spolu dokážeme viac! Veď ako sa hovorí, v jednote je sila.

Mgr. Mária Kňážková, alias Maruška z NATUR-PACKu