Triedenie a recyklácia plastov

Téma, ktorá na nás každý deň útočí zo všetkých strán. Ubehlo iba pár desaťročí a tento nový materiál sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Spočiatku ho svet vítal s nadšením, no čoraz viac sa dozvedáme o jeho nedostatkoch. S plastami však iba tak skoncovať nemôžeme. Stále totiž platí, že z mnohých hľadísk ide o materiál s výbornými vlastnosťami a univerzálnou využiteľnosťou.

              

Každá minca má dve strany a rovnako to platí i pre plasty. Je to skvelý a univerzálny materiál, no keď ho už vyrobíme, zostane na Zemi dlhšie, ako by sme si želali. Preto je veľmi dôležité vedieť, ako s ním správne nakladať a taktiež poznať alternatívy. Mnoho produktov dennej potreby sme schopní nahradiť tými udržateľnejšími. To ale neznamená, že v tomto momente máme vyhodiť plastovú mydelničku a kúpiť si keramickú. Využime to, čo máme – znižovanie produkcie odpadu vždy začína pri správnom hospodárení s tým, čo máme k dispozícii. Recyklovaním plastového odpadu šetríme zdroje a energiu, ktorá bola vynaložená na výrobu prvotného výrobku.

 

 

Dôležité je teda v prvom rade vedieť, ako s plastovým odpadom správne nakladať. Žlté kontajnery tu nie sú na okrasu. Pravdou však je, že zber plastov na Slovensku nie je jednotný. Do žltého kontajnera často môžeme vhadzovať okrem pre žltú farbu tradičných plastov aj nápojové kartóny, tzv. tetrapaky, prípadne aj kovové obaly, ako sú plechovky od nápojov a konzervy. Niekde sa zbierajú samostatne (žltý, oranžový a červený kontajner) a niekde zase v dvoch kombináciách, napr. kovy s tetrapakmi. V mnohých samosprávach sa odpady namiesto do kontajnerov zbierajú do vriec, prípadne sa využívajú obidve formy, ak sa v danej samospráve nachádzajú okrem rodinných domov aj bytové domy a pod.  Preto je dôležité sledovať systém zberu vo svojej obci, a takto sa vyhnúť chybám a nesprávnemu triedeniu. Potrebné je tiež poznať, čo do žltej nádoby patrí a čo už nie. Takto predídeme znečisteniu zberu a výsledná vytriedená zložka bude použiteľnejšia a kvalitnejšia. Aby sa toho do kontajnera zmestilo čo najviac, mali by sme najmä fľaše a iné stlačiteľné obaly pred vyhodením stlačiť. Ak to neurobíme, pripravujeme svoj kontajner o značný priestor, ktorý by mohli vyplniť ďalšie plastové obaly.

 

 

Ako sme už povedali, zber plastov je na Slovensku nejednotný. Žltý kontajner skúsime v tomto článku zovšeobecniť na triedenie plastov a povieme si, čo doňho patrí a čo zas nie. Jednoznačne sem patria PET fľaše, plastové tašky a vrecká, plastové obaly od kozmetiky, plastové obaly od pracích prostriedkov a potravín, fólie, lepiaca páska a podobne. Pokiaľ sa dá, odporúčame vám vyhýbať sa výrobkom s označením Ostatné (7) –  častokrát ide o kompozitné materiály, ktoré sú vyrobené z viacerých druhov plastu alebo viacerých druhov iných materiálov a, žiaľ, recyklovať sa nedajú.

 

 

Čomu sa pri triedení plastov naopak vyhýbať? Do žltého kontajnera určite nepatria plasty s prímesami iných materiálov, napr. topánky, kabelky, hračky, ďalej znečistené obaly zvyškami jedál (napr. termoobaly z potravín z reštaurácií, polystyrénové tácky od mäsa a syrov) alebo obaly znečistené chemickými látkami, ako sú laky, motorové oleje, riedidlá, biologicky rozložiteľné typy plastov – kompostovateľný plast, (patria do kompostu, resp. komunálneho odpadu), guma, káble, hadice, molitan, plexisklo, autoplasty, žalúzie, bazény a nafukovacie bazéniky, podlahové krytiny, plastové okná a elektronika (tú treba odniesť na miesta spätného zberu, resp. na zberný dvor). Do žltého kontajnera určite nepatria aj iné zložky odpadu, než pre aké je zberná nádoba určená, napr. obaly a materiály z papiera, skla, textilu a podobne.

 

Ďalšie informácie a novinky na túto tému nájdete na našom youtube kanáli :)

 

Viktor Vincze sa bol pozrieť, ako prebieha recyklácia PET fliaš: https://rb.gy/sma3uq

Recyklácia odpadu: Ako sa PET kajak zrecykloval: https://rb.gy/ewwqjv 

Triedenie odpadu: Ako sme s deťmi PET kajak postláčali: https://rb.gy/fuzhf8

Ako sa triedia plasty na Slovensku? (na počúvanie): https://rb.gy/qlq3da

Vedia Bratislavčania triediť odpady?: https://rb.gy/mm90uv

 

Celý zoznam videí na tému triedenia a recyklácie plastov nájdete cez tento odkaz: https://is.gd/QTipdG

 

 

 

Autor blogu: Bc. Patrik Šedo, asistent, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 28.9.2020