V hlavnom meste sa zmenil systém zberu triedených odpadov z rodinných domov

V Bratislave sa zmenil systém zberu triedených zložiek odpadov z rodinných domov. Vo vybraných 7 mestských častiach žlté a modré kontajnery nahradili vrecia. Definitívne ich nahradia po ukončení prechodného obdobia, ktorým je mesiac august, kedy budú k dispozícii ešte aj tradičné kontajnerové zberné hniezda.

Iniciátorom projektu je pán primátor Vallo, ktorý sa rozhodol reagovať na množstvo sťažností na stav zberných hniezd v zástavbách rodinných domov. A treba povedať, že mnoho ľudí si zo zberných hniezd skutočne robí zberné dvory a vyhadzuje tam množstvo odpadov, ktoré tam nepatria. Nedostatočná úroveň triedenia odpadov potom znižuje potenciál hlavného mesta aj na dobré čísla v celkovej úrovni recyklácie. Treba však dodať, že problémom sa nevyhýbajú ani stojiská na sídliskách, ktorých sa zmena systému zberu netýka. A o nich často hovoríme na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, kde sa stali súčasťou viacerých reportáží (výber nájdete na konci tohto blogu :-)).

Tím NATUR-PACK v posledných 2 rokoch vykonal 80 analýz triedených zložiek odpadov, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že výsledkom vrecového zberu je kvalitnejšie a čistejšie vytriedený odpad. Miery znečistenia v kontajnerovom zbere bežne dosahujú hodnotu niekoľkých desiatok percent, pri plastoch je to v priemere okolo 25 %, pri papieri je to o niečo menej. Nie je však výnimočné, že znečistenie môže dosiahnuť aj 40 - 50 %. Problémom znečistených kontajnerov je, že dokážu triedené zložky znehodnocovať. V prípade papiera sme sa stretli napríklad s tým, že niekto vyhodil do modrého kontajnera niekoľko plastových nádob s chemikáliami, tie následne znehodnotili obsah všetkých kontajnerov, ktorý prevážalo smetiarske auto. Snaha a úsilie nemalého počtu ľudí tak vinou jedného nezodpovedného človeka vyšli na zmar.

Prvé zvozy vriec sa uskutočnili v MČ Vrakuňa a MČ Podunajské Biskupice začiatkom augusta. Náš riaditeľ Michal Sebíň pri námatkovej kontrole vyloženia vriec na vybraných uliciach týchto mestských častí konštatoval, že zapojenosť občanov do nového systému zberu bola nad očakávanie dobrá. Viac informácií prinesú údaje od zberovej spoločnosti OLO, ktorá bude zapojenosť vyhodnocovať. V každom prípade ďakujeme všetkým Bratislavčanom, ktorí sa do vrecového zberu riadne zapojili, ako aj všetkým, ktorí nám zasielajú konštruktívne pripomienky k jeho prvej fáze.

Prvá fáza prechodu na vrecový zber sa týka 7 mestských častí (Petržalka, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Vajnory, Vrakuňa a Podunajské Biskupice). V priebehu mesiaca júl by mali všetky domácnosti obdržať modré a žlté rolky s vrecami v počte 25 ks. A tiež informačný leták s harmonogramom zberu pre danú mestskú časť. V prípade, že ste ich neobdržali, môžete si ich vyzdvihnúť na miestnom úrade, pre účely reklamácie je možné využiť aj kontaktný e-mail: zakazka@olo.sk.

Prehľadné informácie vrátane harmonogramov zberu pre všetky zapojené mestské časti nájdete na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Chcem vybaviť v podsekcii Komunálny odpad, a to na podstránke: Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov.

Všetky informácie sa dajú nájsť aj na webovej stránke zberovej spoločnosti OLO: www.olo.sk, napríklad aj interaktívna vyhľadávacia tabuľka, kde si viete po zadaní ulice okamžite zistiť termín odvozového dňa pre vrecový zber: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/.

Verím, že vrecový zber v hlavnom meste sa podarí rozbehnúť a svojím nezanedbateľným dielom prispeje k zvýšeniu úrovne triedenia odpadov v hlavnom meste. Zároveň očakávam, že porastú aj čísla hovoriace o zhodnotení triedených zložiek odpadov, kde by Bratislava mala byť jedným zo vzorových miest.

 

Odkazy na vybrané videá s tematikou triedenia odpadov v meste Bratislava:

 

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 10.8.2020