Zálohovanie prinieslo spoluprácu NATUR-PACKu a Správcu zálohového systému

Keď sa pred 10 mesiacmi rezort životného prostredia rozhodol, že od 1.1.2022 spustí zálohový systém pre nápojové obaly, tušili sme, že časový priestor pre rozbeh takéhoto náročného projektu to nie je veľký. Rozhodli sme sa však urobiť všetko preto, aby sme tomuto systému triedenia, ktorý bude (už začal) dlhodobo fungovať paralelne popri našom klasickom systéme triedenia odpadov v nádobách a vreciach na triedený zber, pomohli. A to aktívne.

V prvom rade sme robili všetko preto, aby sme našim klientom (výrobcom), ktorých sa týka povinnosť prejsť pod Správcu zálohového systému, doručili včas všetky kľúčové informácie, tak aby si svoje nové povinnosti splnili načas a bez zbytočných problémov.

Tento účel splnila naša prvá reportáž na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom, po ktorej sa citeľne rozbehli registrácie u Správcu.

V druhom rade sme spustili komunikáciu smerom k samosprávam a verejnosti. Zálohový systém jednoznačne vzbudil veľkú pozornosť a rozprúdil diskusie. Pribúdali otázky na sociálnych sieťach. Na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti sme sa preto snažili v spolupráci so zástupkyňou Správcu zálohového systému Luciou Morvai zodpovedať tie najdôležitejšie. Aj tieto reportáže zaznamenali výborný ohlas.

 

Dnes (v januári 2022) máme za sebou 6 spoločných a jednu samostatnú reportáž na našich YouTube kanáloch NATUR-PACK klientom a NATUR-PACK verejnosti a množstvo výstupov pre médiá, ktorým pomáhame zodpovedať na otázky súvisiace s vplyvom zálohového systému na správanie spotrebiteľov i vplyvom na životné prostredie. Výber z našich mediálnych výstupov nájdete na našom webe v sekcii NATUR-PACK v médiách. Spolupráca s médiami je teda ďalším so spôsobov, ktorým sa snažíme rozbehu zálohovania podať pomocnú ruku.

Z tejto spolupráce sa úprimne tešíme a budeme v nej pokračovať aj v roku 2022, budeme skúmať zmeny spotrebiteľského správania prostredníctvom analýz triedenia plastových fliaš a nápojových plechoviek, budeme si všímať, či je týchto odpadov menej v prírode i v zmesových kontajneroch. Skrátka, budeme nasadzovať naše odborné kapacity na to, aby sme Správcovi zálohového systému poskytovali cenné informácie na ceste k zlepšovaniu jeho i nášho systému triedenia.

Sme presvedčení, že úrovni triedenia a následnej recyklácie odpadov na Slovensku môže pomôcť, ak obidva systémy triedenia odpadov budú popri sebe fungovať čo najlepšie a budú navzájom spolupracovať. Pretože cieľ máme spoločný. Okrem zlepšovania úrovne odpadového hospodárstva na Slovensku je v to aj  spoločný príspevok k ochrane životného prostredia.

Autor: Marek Brinzík, PR riaditeľ OZV NATUR-PACK