OZV NATUR-PACK má za sebou prvú stovku analýz triedených zložiek odpadov

Tím OZV NATUR-PACK dnes 13.10.2021 uskutočňuje svoju v poradí už 100. analýzu triedených zložiek odpadov. Analýza prebieha v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Technick služby mesta Prešov.

Prvé analýzy spracované na základe našej vlastnej metodiky sme uskutočnili v roku 2018. Cieľom analýz je zistiť, ako sa občanom v partnerských samosprávach darí triediť odpady, aké je zloženie odpadov v kontajneroch alebo vreciach na triedený zber, a tiež, kde sa robia pri triedení najčastejšie chyby.

Aj z dnešnej jubilejnej stej analýzy spracujeme reportáž pre náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti. Výber reportáží z našich analýz odpadu si môžete pozrieť v zozname videí na tomto odkaze: https://bit.ly/3iWVNws. Do prvej stovky analýz počítame iba analýzy zložiek triedených v kontajneroch a vreciach na triedený zber. Naše metodické a analytické zručnosti však boli využité aj pri iných typoch analýz, napr. odpadov pozbieraných v prírode (iniciatíva Miesta preč a Nie som prasa).

Obrovské úsilie, ktoré stojí za týmto množstvom analýz v najbližších mesiacoch spracujeme vo forme štúdie pre laickú i odbornú verejnosť. Štúdia bude zdrojom cenných informácií v rozsahu aký na Slovensku nemá obdobu. Jej  využitie vidíme napríklad pri rozhodovacích procesoch Ministerstva životného prostredia SR a iných štátnych orgánov, vrátane tvorby legislatívy, ako aj pri práci samospráv, ktoré sa spoločne s nami a partnerskými zberovými spoločnosťami usilujú priebežne zlepšovať úroveň triedenia odpadov.

Ďakujeme všetkým samosprávam, zberovým spoločnosťiam, našim klientom, neziskovým organizáciám i dobrovoľníkom, ktorí nás na našej viac ako trojročnej ceste analyzovania odpadov sprevádzajú a pomáhajú nám. Je to výsledok tímovej práce a veľmi dobrej spolupráce. ĎAKUJEME.

Živé video priamo z miesta diania, v meste Prešov