Užitočné linky

Aktuálny zoznam partnerských samospráv OZV NATUR-PACK pre rok 2024

Štúdia 100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov

Príručka o odpadoch - Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Príručka Návrhy obalov pre recykláciu, Lokálne doporučenia týkajúce sa návrhov obalov pre obehové hospodárstvo

Register výrobcov obalov

Register výrobcov neobalových výrobkov

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Slovenská inšpekcia životného prostredia

  Odpady portál – spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

  Bannery NATUR-PACK pre samosprávy na stiahnutie

  Slovenská agentúra životného prostredia

  Elektronická zbierka zákonov

  Európska komisia – životné prostredie

  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

  Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

  Inštitút cirkulárnej ekonomiky

  Formulár na nahlásenie spätného zberu (EEZ a BaA)