50% zľava na seminár pre klientov NATUR-PACKu

Zaujímajú Vás obalové povinnosti v Rakúsku, Nemecku a Česku?

Reclay Slovensko Vás pozýva na seminár s názvom „Obalové povinnosti v EÚ“. Všetci klienti spoločnosti NATUR-PACK, ktorí budú mať záujem sa semináru zúčastniť, automaticky získavajú jednorazovú zľavu 50% z ceny seminára.

Seminár sa uskutoční 10. marca 2015 v Bratislave. Pre podrobné informácie o mieste konania ako aj prihlášku nájdete na tomto linku.

Seminár bude zameraný na tri aktuálne témy:

  • Zmeny vyplývajúce z nového nariadenia o obaloch v Rakúsku – čo sa mení v roku 2015 ?
  • Systém plnenia obalových povinností a zmeny vyplývajúce zo 7. novely Nariadenia o obaloch v Nemecku.
  • Obaly uvádzané na trh EÚ v Českej republike

Po prednáškach budú mať účastníci možnosť individuálnej konzultácie.

Reclay Slovensko je medzinárodná konzultačná spoločnosť zameraná na oblasť životného prostredia a odpadového hospodárstva pôsobiaca od roku 2002. V roku 2012 sa stala spoločnosť Reclay aj našim partnerom, vďaka čomu sme schopní poskytnúť klientom globálnejšie a komplexnejšie riešenia pri nakladaní s odpadom.

18.2.2015

Ďalšie články