Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to v aktualizovanej príručke triedenia odpadov


Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).

Ide o najkomplexnejší materiál tohto druhu na Slovensku, ktorý priebežne dopĺňame a prispôsobujeme aktuálnej situácii v oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ako aj legislatívnym podmienkam. Teraz sme pre Vás pripravili jej 2. aktualizáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie vo všetkých kombináciách zberu, s ktorými sa v našich samosprávach stretávame.

Aktualizovanú príručku nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutie – Dokumenty OBCE pod názvom Informačný materiál č. 29, alebo aj v sekcii Služby – VEREJNOSŤ v podsekcii O triedení pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - elektronická príručka.

Takisto ju nájdete aj na portáli Inštitútu cirkulárnej ekonomiky https://www.incien.sk/publikacie/ a na portáli www.triedenieodpadu.sk v časti Užitočné odkazy.

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať organizácii INCIEN za vytvorenie unikátneho vzdelávacia materiálu pre verejnosť, ako aj za možnosť odborne spolupracovať na tomto diele.

Viac o vzniku tejto príručky sa dozviete z reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

 

12.11.2020