Aktualizácia zoznamu okresných úradov a odborov starostlivosti o životné prostredie k 7.7.20

 

Nakoľko sa nám blíži termín podania hlásení o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu (31.7.2015), aktualizovali sme pre Vás adresy všetkých okresných úradov, odborov starostlivosti o ŽP. PDF s akuálnymi adresami nájdete tu.

Pripomíname, že bratislavský OÚ - odbor starostlivosti o ŽP, bol presunutý na adresu:

Odborárske námestie 3, 810 05 Bratislava.

 

7.7.2015

Ďalšie články