Čo je to OZV?

Čo to znamená organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)? Pod týmto pomerne komplkiovaným názvom sa skrývajú organizácie, ktoré majú na starosti zabezpečovanie triedenia a recyklácie vybraných druhov komunálnych odpadov na Slovensku a v neposlednom rade spoluzodpovedajú aj za vzdelávanie verejnosti. O tom ako vlastne funguje OZV aké sú jej vzťahy k samosprávam a zberovým spoločnostiam porozprávala na filmovom festivale Ekotopfilm naša kolegyňa Ing. Mária Bonková. Pozrite si jej vystúpenie na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

19.9.2019

Ďalšie články