EKO program ZBERNÝ DVOR učí deti predchádzať vzniku odpadov, správne TRIEDIŤ i ZÁLOHOVAŤ

Ide o originálny vzdelávací program, ktorý od roku 2023 realizuje organizácia NATUR-PACK aj v spolupráci so Správcom zálohového systému. Cieľom je nenúteným, atraktívnym spôsobom nielen motivovať, ale aj viesť deti a mládež k správnemu nakladaniu s odpadmi a k využívaniu princípu predchádzania ich vzniku. Program je vhodný pre deti v predškolskom veku a pre školákov prvého stupňa základných škôl.

 

Program ZBERNÝ DVOR mal predpremiéru v júli 2019 na bratislavskej Magio pláži. Jeho premiéru sme uskutočnili v októbri 2019 v partnerskom meste Žilina, kde sa ho zúčastnilo v troch blokoch takmer 900 detí.

Po nútenej pauze vyvolanej pandémiou koronavírusu sme ho opäť zorganizovali na Deň Zeme v meste Senec v roku 2022. Vzhľadom na našu výbornú spoluprácu so Správcom zálohového systému, ktorá začala už v roku 2021, sme sa začiatkom roka 2023 rozhodli spojiť sily a program sme rozšírili o vysoko aktuálnu tému zálohového systému.

 

V roku 2023 sme dosiaľ uskutočnili vystúpenia vo Zvolene (v spolupráci so zberovou spoločnosťou Marius Pedersen a zástupcami mesta), v Nových Zámkoch (v spolupráci so zástupcami mesta), v Bratislave, v rámci podujatia Kaufland Detský Festival, v Galante a naposledy v Topoľčanoch, všade vďaka výbornej spolupráci s miestnou samosprávou.

 

Počas približne 50 minútového vystúpenia sú deti vtiahnuté do témy a postupne sa učia s tímom profesionálnych lektorov správne triediť papier, plasty, nápojové kartóny, kovové obaly, sklo, elektroodpady a batérie a popritom aj správne zálohovať nápojové obaly.

Po každej skupine odpadov prichádza na rad hudobný vstup speváka a spisovateľa Braňa Jobusa, ktorý tému odpadov ešte umocní. Ten tiež deťom vysvetlí, ako sa dostal k téme triedenia a recyklácie odpadov v jeho prvej ekoknižke, nesúcej rovnomenný názov ZBERNÝ DVOR.

V tomto roku sme však s vystúpeniami ešte neskončili. Tešíme sa, že sa staneme súčasťou krásneho festivalu Atmosféra (5. august 2023) a na jeseň plánujeme vystúpenia v ďalších partnerských samosprávach organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.