Hlásenia výrobcov elektrozariadení podané

Kolektívny systém NATUR-PACK, a.s. podal dňa 26.3.2009 na Ministerstvo životného prostredia SR hlásenia výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO za rok 2008. Povinnosť podávať ročné hlásenia o množstve elektrozariadení uvedených na trh, zozbieraného a zrecyklovaného elektroodpadu, vyplýva výrobcom elektrozariadení z § 54b ods. 1) písm. p. Termín na podávanie hlásenia je stanovený najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

V zmysle uvedenej povinnosti sme za každého člena systému NATURELEKTRO podali na Ministerstvo životného prostredia ročné hlásenie. Každému členovi sme zároveň poštou zaslali kópiu jeho hlásenia aj s potvrdením jeho prijatia v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. 

Kolektívny systém NATURPACK zozbieral a spracoval v roku 2008 za svojich členov takmer 20 ton elektroodpadu všetkých kategórií.

 

27.3.2009