INCIEN a NATUR-PACK zverejnili unikátnu príručku o odpadoch

Organizácie INCIEN a NATUR-PACK pripravili pre verejnosť unikátnu príručku o odpadoch. Nesie názov "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu". Príručka nadväzuje na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

Príručka vzbudila obrovskú pozornosť a záujem o ňu prejavili aj ďalšie samosprávy. NATUR-PACK sa z tohto dôvodu rozhodol ponúknuť autorkám, ktoré zastrešila organizácia INCIEN pomocnú ruku a výsledkom je aktualizovaný  materiál pripravený pre všetky varianty triedeného zberu, s ktorými sa v našich partnerských obciach stretávame.

Materiál je k dispozícii všetkým samosprávam i verejnosti na stiahnutie v časti NA STIAHNUTIE - Dokumenty OBCE alebo po kliknutí SEM.

Príručku je možné bez obmedzenia využívať na vzdelávacie a informačné aktivity partnerskými samosprávami OZV NATUR-PACK i verejnosťou, ako aj na zdieľanie a zverejňovanie na sociálnych sieťach a webových stránkach.

Tím NATUR-PACK ďakuje autorkám tohto jedinečného materiálu, ako aj organizácii INCIEN za výbornú spoluprácu a prínos k zvyšovaniu environmentálneho povedomia v oblasti predchádzania vzniku odpadov a ich triedenia. Aktuálnu videoreportáž k Alchýmii odpadov nájdete po kliknutí SEM.