Ministerstvo životného prostredia má novú internetovú stránku

Ministerstvo životného prostredia spustilo novú internetovú stránku. Prinášame najdôležitejšie linky týkajúce sa odpadového hospodárstva v SR.

Tlačové správy: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy.html

Odpady a obaly: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/

Ďalšie oblasti:

•Právne predpisy
•Medzinárodné dohovory
•Informácie
•Registre, zoznamy
•Odborno-metodické usmernenia
•POH
•Skládkovanie odpadov
•Spaľovanie odpadov
•Bioodpad
•Elektrozariadenia a elektroodpad
•Cezhraničná preprava odpadov
•Obaly
•Staré vozidlá
•Batérie a akumulátory
•POPs manažment

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: odpady-portal.sk

 

5.1.2011

Ďalšie články