Najvyšší súd v Poľsku rozhodol vo veci Zeleného bodu

Poľský Patentový úrad dostal podnet od spoločnosti Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A. na zánik práva ochranných obchodných značiek ZELENÝ BOD IR-653449, IR-585713 pre tovary tried: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34 a pre služby tried 35, 36, 39, 40, 42 a obchodných značiek ZELENÝ BOD IR-585714 a IR-653450. Uvedené obchodné značky sú vlastníctvom spoločnosti Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH zastúpenej v Poľsku spoločnosťou Rekopol S.A.

V Poľsku je viac ako 30 spoločností, ktoré sa zaoberajú recykláciou určitých druhov odpadu a tak majú podľa Organizácie Biosystem aj právo používať informačné označenie ochrannou známkou ZELENÝ BOD. Rozšírenie ochrannej známky je veľmi rozsiahle a postup používania na rôznych druhoch produktov od širokého spektra výrobcov nespĺňa podmienky správneho používania  ochrannej známky z pohľadu jej funkcie. Preto Najvyšší súd rozhodol o zániku práv k uvádzaným obchodným značkám vo vyššie uvedených triedach na území Poľska.

Pre  medzinárodné ochranné známky Zelený bod č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 bola v decembri 2011 zrušená platnosť aj na území SR pre tovary v triedach 1,2,3,5,6,7,8,9,11,16,20,21,24,25,29,30,32,34, pre všetky služby v triede 36 a pre služby „relations publiques“ (vzťahy s verejnosťou) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

 

Zdroj: https://www.marques.org/

6.2.2013

Ďalšie články