Národná rada SR schválila nový zákon o odpadoch

V Národnej rade SR schválili nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudne platnosť k 1. 1. 2016.

Napriek väčšinovej nespokojnosti zo strany podnikateľov, ale aj oprávnených organizácií, bol včera (17. 3. 2015) schválený vládny návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku predchádzalo celkom 116 hlasovaní predovšetkým o pozmeňovacích návrhoch a rozsiahla rozprava k zákonu najmä pred jeho prvým čítaním.

Zákon zavádza mnoho noviniek na trh s odpadmi, z ktorých najvýraznejšie rezonovali v diskusiách najmä potenciálna monopolizácia trhu, zmeny pre zberné dvory, ako aj zrušenie Recyklačného fondu.

Zákon nadobudne účinnosť k 1. 1. 2016, pričom proces rušenia Recyklačného fondu bude trvať do 31.12.2016, kedy nastane jeho úplný zánik.

Návrh zákona bol schválený 79 hlasmi a nasledovať bude jeho postúpenie do prezidentskej kancelárie. Prezident má 15 dní na prípadné vrátenie zákona na prerokovanie do NR SR.

18.3.2015

Ďalšie články