NATUR-PACK aktívne vzdeláva svojich klientov na odborných fórach

OZV NATUR-PACK sa aj v tomto roku venovala vzdelávaniu svojich klientov a bola aktívnym partnerom na mnohých odborných podujatiach.

Cieľom OZV NATUR-PACK je pomôcť tisíckam firiem zorientovať sa v nie jednoduchej spleti legislatívy odpadového hospodárstva, so zameraním na rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV). Predmetom záujmu sú tzv. „výrobcovia“ (obalov, neobalových výrobkov), nakoľko oni sú v rámci RZV určení za povinné subjekty, ktorí uvádzajú po prvý krát vyhradený výrobok na trh SR, a preto si musia plniť povinnosti z toho vyplývajúce. „Každodenná prax nás presviedča o tom, že aplikácia legislatívy a jej zmien do bežného chodu firmy neprechádza vždy ľahko. Preto sme už 7. rokom pokračovali v organizovaní seminárov, prednostne určených pre našich klientov, ktorých sa môžu ale zúčastňovať aj potenciálni klienti. Aj v tomto roku sme ich robili viacero, a to až v 4 etapách. Okrem tradičných miest ako Bratislava, Banská Bystrica a Košice sme semináre uskutočnili aj v Nitre, Trenčíne, Žiline, Námestove, Poprade či Prešove a taktiež aj v Prahe“, spresnila riaditeľka environmentálneho oddelenia, Mgr. Miháliková, PhD.

Okrem už týchto tradičných seminárov pre aktuálnych a potenciálnych klientov, bola OZV NATUR-PACK prizývaná ako odborník v rámci RZV problematiky aj na mnohé odborné fóra a špecializované semináre. „Tu sme sa venovali problematike RZV priamo z pohľadu danej špecifikácie, aby bolo možné pre zúčastnené spoločnosti  novovzniknuté či zmenené povinnosti ľahšie aplikovať a nachádzať riešenia v spletitej situácii“, uviedla  riaditeľka.

Výber podujatí, na ktorých sa OZV NATUR-PACK prezentovala:

 • Odborný seminár k vybraným zmenám vyplývajúcich z nového zákona o odpadoch č.79/2015 a ich uplatnenie v praxi - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Odborný seminár „Rozšírená zodpovednosť výrobcov – obaly a neobalové výrobky“ - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • Seminár k zákonu o odpadoch „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ – Bratislavská regionálna komora SOPK
 • Diskusné fórum – Okrúhly stôl SAEC 2016 – Slovenská asociácia pre elektronicky obchod
 • Konferencia MED EXPO 2016 – Slovenský farmaceutický veľtrh s medzinárodnou účasťou
 • Konferencia „Spájame sily“ – konferencia PrintProgress 2016
 • Bill 12 – 12. medzinárodný odborný seminár sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov
 • Seminár „Recyklace papíru v ČR a SR 2016“ – Asociácia českého papierenského priemyslu
 • Odborná prednáška „Zákon o odpadoch  - obaly a neobalové výrobky“ – Bibliotéka 2016
 • Seminár „Zvýšenie množstva recyklovaného odpadu z priemyselných podnikov“ - ASPEK
 • Jesenný seminár Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska

„Veľmi nás teší, že sme v rámci tejto problematiky vyhľadávaní ako odborníci a špecialisti“, dopĺňa riaditeľka. „Jedným z týchto odborníkov, na ktorého sa môžeme v plnej miere spoľahnúť a ktorý vedie väčšinu seminárov je RNDr. Alexandra Grgulová, ktorá pracuje pre našu spoločnosť už viac ako 7 rokov.“

So seminármi a vzdelávaním povinných subjektov plánuje OZV NATUR-PACK pokračovať aj v nasledujúcom roku a svojim klientom tak poskytne maximálnu podporu a súčinnosť v zvládnutí a aplikácii novej odpadovej legislatívy v oblasti RZV.

22.11.2016