NATUR-PACK dnes odovzdal žiadosti o udelenie autorizácie na MŽP SR

NATUR-PACK dnes na Ministerstve životného prostredia SR odovzdal žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalovýrobky, pre elektrozariadenia, ako aj pre batérie a akumulátory.

NATUR-PACK splnil všetky podmienky definované zákonom nato, aby v zmysle platnej legislatívy mohol po ukončení správneho konania ďalej pôsobiť ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetký
m, ktorí boli do nesmierne náročného procesu prípravy našej organizácie na autorizáciu zapojení, v neposlednom rade i viac ako tisícke samospráv miest a obcí na celom Slovensku, ktoré sa po získaní autorízácie stanú priamou súčasťou nášho kolektívneho systému.

Tím NATUR-PACKu sa teší na ďalšiu spoluprácu.

 

31.3.2016

 

 

 


 

Ďalšie články