NATUR-PACK je hrdým partnerom pri komunikácii tém o odpadoch

NATUR-PACK je hrdým partnerom čoraz väčšieho počtu jednotlivcov, organizácií a spoločností, ktoré šíria svoje posolstvá na témy predchádzania vzniku odpadov (zero waste), triedenia odpadov a ich recyklácie. Tím NATUR-PACK sa teší na ďalšiu spoluprácu a originálne projekty.

Pozrite si vybrané videá našich partnerov a:

  • dozviete sa o zážitkovej ekovýchove v Centre environmentálnej výchovy KOSIT, kam zabezpečujeme prepravu detí. V roku 2019 sme podporili aj tvorbu nového zážitkového programu, ktorý pre CEV KOSIT vypracovala naša partnerská organizácia Eviana.
  • dozviete sa o možnostiach predchádzania vzniku odpadov v 8. časti online magazínu Bez napätia, ktorý založila spoločnosť Twinlogy, a NATUR-PACK sa stane súčasťou 9. časti, ktorú uvidíte v januári 2020.
  • dozviete sa o tom, že skládka je najhoršia možnosť pre odpady a tiež aj to, ako túto tému vnímajú deti, a to v krásnom videu bezobalového obchodíku Bezobalis, s ktorým sme pre Vás pripravili sériu Zero Waste tipov na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.
  • dozviete sa aj, kde presne získaval svoje inšpirácie spevák a spisovateľ Branislav Jobus na tvorbu svojej 15. knižky Zberný dvor, na tvorbe ktorej sa aktívne podieľal aj tím NATUR-PACK. Knižka vyšla v júni 2019 vo vydavateľstve SLOVART.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím NATUR-PACK ďakuje všetkým partnerom za spoluprácu v roku 2019 a teší sa na ďalšie spoločné projekty v roku 2020.