NATUR-PACK opäť na filmovom festivale Ekotopfilm - Envirofilm

Tím NATUR-PACK opäť vystúpil na úvodných predstaveniach nového ročníka filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm, ktorý prebieha v priebehu posledného májového týždňa v Bratislave. Naši lektori vzdelávajú deti prostredníctvom dvoch zážitkových programov (Dajme hlavy dokopy a Garbage Gobblers). Zážitkový program "Dajme hlavy dokopy" pre nás pripravila nezisková organizácia EVIANA a program "Garbage Gobblers" Tatiana Zacharovská, autorka populárnej hry pre tablety Garbage Gobblers (Pojedači odpadkov).

NATUR-PACK je dlhodobým partnerom putovného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm, pre ktorý pripravuje zážitkové programy už od roku 2015. Cieľom vzdelávacích programov pre žiakov základných a stredných škôl je pomôcť pochopiť súvislosti medzi zodpovedným prístupom k tvorbe odpadov a ochranou životného prostredia.

Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm každoročne putuje po takmer 50 mestách na celom Slovensku. Vo vybraných mestách prebiehajú aj zaujímavé diskusie pre verejnosť, kde rezonuje téma triedenia a recyklácie odpadov.  Z hľadiska svojho dosahu na verejnosť možno tento festival považovať za jedno z  najvýznamnejších environmentálnych podujatí svojho druhu v histórii Slovenska. Viac informácií o festivale nájdete na www.ekotopfilm.sk.

 

 

27.5.2019

 

 

 

 

 

Ďalšie články