Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov sa blíži do finále

24.4.2024 Európsky parlament potvrdil predbežnú dohodu o novom nariadení týkajúceho sa obalov a odpadov z obalov. Akonáhle prejde návrh poslednými schvaľovacími krokmi, očakáva sa, že nariadenie by malo vstúpiť do platnosti na jeseň 2024.

Nariadenie má za cieľ zredukovať negatívne vplyvy obalového segmentu na životné prostredie – znížiť množstvo obalov uvádzaných na trh, navýšiť opakované používanie obalov a do maximálnej možnej miery podporiť recykláciu. Nariadenie obsahuje aj návrh opatrení na obmedzenie používania niektorých druhov obalov ako napríklad jednorazové plastové obaly a balenia v systéme HORECA (taniere, poháre, mlieka do kávy, omáčky, ...) a taktiež aj zákaz používania tzv. večných chemikálií v potravinových obaloch.

Výrobcovia a distribútori budú musieť inovovať svoje obaly, aby splnili prísne nastavené kritéria navrhované nariadením. Všetky obaly budú musieť by recyklovateľné (podľa stanovených stupňov). Ak budú menej ako zo 70 % recyklovateľné, nebudú môcť byť uvádzané na trh. Taktiež niektoré špecifické obaly budú musieť byť kompostovateľné, ako napríklad vrecúška na čaj či nálepky na ovocí. Rovnako by mal byť povinný aj obsah recyklovanej zložky v plastových obaloch, a to v niektorých prípadoch až na 65 %. Taktiež by sa mal obmedziť aj voľný priestor pri prepravných, skupinových a e-commerce obaloch. Je nastavená veľká váha aj na opakovane použiteľné obaly, vrátane podpory vlastných obalov v take-away sektore.

Veľké očakávania sa vkladajú aj do ekomodulácie, ktorá by mala byť účinným hospodárskym nástrojom na stimulovanie udržateľnejšej koncepcie obalov s dôrazom na recyklovateľnosť. Výšku poplatkov ale nariadenie ustanovovať nebude.

Značná pozornosť sa v návrhu nariadenia venuje aj označovaniu obalov, od ktorého si navrhovatelia sľubujú zjednotenie označovania v rámci celej EÚ, a teda zjednodušenie triedenia pre konečného spotrebiteľa, a tým navýšenie množstiev pre recykláciu.

Nariadenie dopĺňa aj Smernicu EPaR 2019/904/ES o obmedzení používania určitých plastových výrobkov na životné prostredie (tzv. SUP smernica), kde sa napríklad dopĺňa zákaz uvádzania na trh nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre na nápoje vyrobené z extrudovaného polystyrénu (XPS).

Tieto kroky sú odpoveďou na rastúci objem obalového odpadu v EÚ a majú za cieľ budovať udržateľnejšiu budúcnosť v oblasti riadenia obalov.