NATUR-PACK - podpora vzdelávania

Oprávnená organizácia NATUR-PACK v rámci vzdelávacej činnosti podporila vydanie monografie „Základné informácie o odpadoch“ autoriek Zity Takáčovej a Andrei Miškufovej, ktorá je určená študentom Technickej univerzity v Košiciach, ako aj širšej odbornej a laickej verejnosti, prípadne študentom stredných a základných škôl.
Monografia predstavuje úvod do štúdia problematiky odpadov s hlavným cieľom osvojiť si základné pojmy a získať všeobecný prehľad.

Bližšie informácie nájdete TU.

19.4.2011

Ďalšie články