NATUR-PACK pokračuje v rozvoji YouTube portálu

Tím NATUR-PACK pokračuje v rozvoji portálu YouTube prípravou ďalších reportáží zameraných na predchádzanie vzniku odpadov, správe triedenie, ako aj na príklady dobrej praxe z radov výrobcov. Dnes sme natáčali u nášho klienta MOBILONLINE. V tejto spoločnosti sme dnes natočili materiál na dve reportáže.

Prvou bude ďalší diel série YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti - SPRÁVNA TREFA, zameraný na správne triedenie použitých batérií. Druhou bude reportáž o aktivitách na podporu triedenia elektroodpadov spoločnosti Mobilonline, určená pre YouTube kanál NATUR-PACK klientom.

V sérii SPRÁVNA TREFA sme sa už venovali triedeniu nápojových kartónov, skla, kovových obalov, papiera, triedeniu odpadov na zberných dvoroch a do konca roka plánujeme spracovať ešte tému triedenia batérií a elektroodpadov.

V januári 2022 pri príležitosti spustenia Zálohového systému zverejníme Správnu trefu - diel venovaný PLASTOM, na ktorý nadviažeme špeciálnym dielom o triedení odpadov v lokalitách s výskytom medveďa hnedého.

Na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom pokračujeme aj v sérii informačných videí pre výrobcov, ako aj v sérii reportáží z dobrej praxe našich klientov, ktorí sami, podobne ako spoločnosť MOBILONLINE, realizujú aktivity na podporu správneho triedenia a recyklácie odpadov.

Spoločnosti MOBILONLINE (mobilonline.sk) ďakujeme za výbornú spoluprácu a možnosť natáčania v jej priestoroch. Vďaka tomu budeme môcť verejnosti i výrobcom priniesť ďalší zaujímavý a edukatívny materiál.