NATUR-PACK pokrstil knihu Zberný dvor

NATUR-PACK pokrstil unikátnu ekovýchovnú knižku Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor, a to priamo na hudobnom festivale Vrbovské vetry.

Krst sa uskutočnil dňa 6.7.2019 v podvečerných hodinách počas skvelej atmosféry tohto populárneho festivalu. Krstnou mamou knihy sa stala Mária Ševčíková, manažérka obchodného oddelenia NATUR-PACK. Na slávnosť krstu bol pozvaný aj riaditeľ OZV NATUR-PACK Michal Sebíň, ktorý v príhovore upozornil na hodnotu kníh, a teda pripomenul, že nepatria do odpadkov. Na krste nechýbal ani ilustrátor Filip Horník, ktorého nádherné ilustrácie dotvorili a umocnili obsahovú časť knižky.

NATUR-PACK sa teší, že sa mohol stať aktívnou súčasťou ďalšieho originálneho projektu. Cieľom najnovšej knihy spisovateľa a speváka Branislava Jobusa je zvýšiť vnímavosť detí na problematiku odpadov a zodpovedného nakladania s nimi. Na knihu nadviažeme ďalšími sprievodnými aktivitami pre školy a verejnosť. Najbližšie nás s Braňom Jobusom môžete stretnúť na Magio Pláži už 28.7.2019, kde predstavíme náš spoločný vzdelávací program.

Tím NATUR-PACK