NATUR-PACK prednášal na odbornom seminári pre výrobcov

NATUR-PACK sa stal nedávno (7.6.2019) súčasťou odborného seminára pripraveného spoločne so Sekciou odpadového hospodárstva pri SOPK a spoločnosťou EKOS PLUS a  OZV NATUR-PACK.

Seminár bol zameraný na základné povinnosti podnikateľov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom, ako aj k ďalším povinnostiam pôvodcov obalov. Súčasťou seminára bolo aj predstavenie plánovaných zmien v 9. novele zákona o odpadoch.

Seminár lektorovali Mgr. Mária Trošanová (NATUR-PACK) a Mgr. Jana Ivanová (EKOS PLUS).

14.06.2019

Ďalšie články