NATUR-PACK pripravil ďalšiu reportáž z analýzy triedeného zberu

OZV NATUR-PACK vypracovala v roku 2018 vlastnú metodiku na vykonávanie analýz triedených zložiek komunálneho odpadu. Do konca roka 2018 ich zrealizovala 64 a plánuje desiatky ďalších v rôznych častiach Slovenska. Analýzy odpadu sú mimoriadne dôležité, nielen pre OZV, ale aj pre zberové spoločnosti a v neposlednom rade pre verejnosť, ktorá sa takto môže dozvedieť, s čím má najväčšie ťažkosti. 

Jednu z jesenných analýz uskutočnila OZV NATUR-PACK v meste Bratislava, a to so zameraním sa na kvalitu triedenia obsahu modrých kontajnerov. Táto analýza sa zároveň stala aj predmetom najnovšej reportáže NATUR-PACKu, ktorú si môžete pozrieť na kanáli NATUR-PACK verejnosti na portáli YouTube (https://is.gd/3fhgoX).

OZV NATUR-PACK pri analyzovaní odpadu okrem iného sleduje úroveň tzv. nečistôt, čiže objem odpadov, ktoré do danej nádoby na triedený zber (resp. do vreca) nepatria.

Aj v súvislosti s aktuálnymi problémami v meste Košice (https://bit.ly/2tnAFVU, https://bit.ly/2NqrXPY) je potrebné povedať, že nečistoty v kombinácii s ďalším celoslovenským fenoménom, s fenoménom nestláčania obalov, významne prispievajú k rýchlejšiemu zapĺňaniu kontajnerov. V niektorých analýzach dosiahli nečistoty hodnoty blízke 50 %, čo je hranica, za ktorou už OZV nie je povinná triedený zber uhrádzať a v plnej miere by ho mala hradiť samospráva (poznámka: v roku 2018 bola hraničná hodnota znečistenia 50 %, v roku 2019 je to už len 45!).

Kontajnery alebo vrecia na triedený zber obsahujúce nestlačené obaly sú na základe analýzy NATUR-PACKu (2017) plnšie o 45 – 50 % v porovnaní s tým, ak by obaly v nich boli stlačené. Toto môže byť v niektorých prípadoch rozhodujúci faktor prepĺňania kontajnerov.

Prvé výsledky analýz uskutočnených podľa originálnej metodiky zverejnila OZV NATUR-PACK v prípade analýzy papiera a lepenky v meste Prešov. Z tejto analýzy vznikla videoreportáž „Vedia Prešovčania triediť papier?“ (https://bit.ly/2HrLdgz). Najnovšou reportážou z uskutočnených analýz NATUR-PACKu je analýza obsahu modrých kontajnerov v meste Bratislava.

Videoreportáž z analýzy modrých kontajnerov v Bratislave:

 

Pozrieť si môžete pozrieť aj videoupútavku zo zákulisia tvorby reportáže z mesta Bratislava:

25.2.2019

Ďalšie články