NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce Príručku k vybraným častiam zákona o odpadoch!

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch. Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.).

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

- triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad
- triedený zber ďalších druhov odpadov
- zberné dvory

Všetky partnerské samosprávy NATUR-PACKu získajú Príručku v elektronickej aj v tlačenej podobe. NATUR-PACK je presvedčený, že tento informačný materiál bude užitočnou pomôckou pri riešení praktických otázok a problémov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom a zabezpečením triedeného zberu komunálneho odpadu z obalov a neobalových výrobkov.

 

Legislatíva odpadového hospodárstva je zložitá, a nedá sa celá zhrnúť do podoby jednoduchého manuálu. NATUR-PACK je aj z tohto dôvodu „po ruke“ svojim samosprávam na pobočkách, kde pracujú naši zamestnanci špecializovaní na prácu so samosprávami. Tieto pobočky nájdete v Nitre, Trenčíne, Žiline, Rožňave a v Košiciach. Aktuálny adresár pobočiek a managerov pre samosprávy je súčasťou Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch.

 

27.2.2017

Ďalšie články