NATUR-PACK si zakladá na dobrých a dlhodobých vzťahoch s klientmi

NATUR-PACK si zakladá na dobrých a dlhodobých vzťahoch so svojimi klientmi. Jedným z takých je aj spoločnosť MONDI SCP, a.s., ktorá nám poskytla videoreferenciu na našu vzájomnú spoluprácu.

Tím NATUR-PACK ďakuje spoločnosti MONDI za výbornú spoluprácu a mimoriadne oceňuje aj jej vlastné aktivity, ktorými vzdeláva a vedie svojich zamestnancov k zodpovednosti voči životnému prostrediu.

 

6.6.2019