NATUR-PACK zareagoval na výzvu SIŽP na súčinnosť v problematike medveďa hnedého

V súvislosti s problematikou výskytu medveďa hnedého v intravilánoch miest a obcí oslovila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) organizácie zodpovednosti výrobcov so žiadosťou o súčinnosť. Časť problémov s výskytom tzv. synantropných medveďov totiž preukázateľne súvisí aj s kontajnermi na triedený zber a nesprávnym triedením v nich. OZV NATUR-PACK zareagovala bezodkladne a pustila sa do akcie.

Žiadosť o súčinnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa týkala podpory vzdelávacích aktivít zohľadňujúcich lokality s výskytom alebo potenciálom výskytu medveďa hnedého. Tím OZV NATUR-PACK sa rozhodol konať a zorganizovať spoločné podujatia so zástupcami SIŽP a členmi Zásahového tímu pre medveďa hnedého pri Štátnej ochrane prírody SR.

Výsledkom dvojdňového terénneho podujatia bude okrem iného aj niekoľko informačných reportáží o problematike medveďov navštevujúcich kontajnery na triedený i netriedený zber a na základe získaných poznatkov spracujeme aj špeciálny diel série SPRÁVNA TREFA k triedeniu do žltých kontajnerov. Žlté kontajnery určené pre plasty a veľmi často aj pre kovové obaly a nápojové kartóny sa na vybraných lokalitách pri nesprávnom triedení stávajú miestom, kde medvede hnedé hľadajú zvyšky potravy.

Tím NATUR-PACK ďakuje za výbornú spoluprácu na tejto aktivite Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Štátnej ochrane prírody a členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorí nám venovali svoj drahocenný čas a skúsenosti.

26.8.2021