NATUR-PACK získal autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)

Včera, 20.4.2016, udelilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločnosti NATUR-PACK autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a neobalové výrobky. Spoločnosť NATUR-PACK splnila všetky zákonom definované náležitosti. Najnáročnejšou z nich bolo zazmluvnenie dostatočného počtu samospráv, prostredníctvom zmlúv o budúcich zmluvách. Všetky spoločnosti, ktoré získajú autorizáciu na činnosť OZV začnú v novom systéme fungovať od 1.7.2016. Dovtedy ich čaká ďalšia náročná fáza podpisovania, tentokrát už „ostrých“ zmlúv s obcami i zberovými spoločnosťami. Až z nich vyplynú nové ceny recyklačných poplatkov pre výrobcov.

Ako povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň „Ďakujeme všetkým samosprávam a partnerom, ktorí sa spoločne s nami podieľali na procese prípravy žiadosti o autorizáciu. Podarilo sa nám nastaviť systém, ktorý sme obhájili v správnom konaní a autorizáciu pre obaly a neobalové výrobky sme získali ako jedna z prvých OZV. Nakoľko však chceme v oblasti zabezpečenia triedeného zberu a recyklácie komunálneho odpadu ponúkať komplexné služby, požiadali sme o autorizáciu aj pre elektrozariadenia, ako aj pre  akumulátory a batérie.“

Súčasťou kolektívneho systému spoločnosti NATUR-PACK sa stalo 1115 obcí a miest, v ktorých žije približne 2 136 000 obyvateľov. Medzi ne patria aj tri najväčšie slovenské samosprávy - Bratislava, Košice a Prešov. Zazmluvneným obciam a mestám bude NATUR-PACK financovať triedený zber a zabezpečovať aj vzdelávanie verejnosti z recyklačných poplatkov hradených výrobcami.

„Keďže sme so samosprávami a zberovými spoločnosťami uzatvorili zmluvy o budúcich zmluvách, počas nasledujúcich dvoch mesiacov nás čaká uzatvorenie „ostrých“ zmlúv. Ich obsahom bude aj výška nákladov na triedený zber, z ktorých sa následne definujú recyklačné poplatky pre výrobcov, čiže pre klientov našej spoločnosti. Tých máme v súčasnosti takmer 4400, vďaka čomu je náš kolektívny systém pre obaly a neobalové výrobky najväčším na Slovensku. Výška recyklačných poplatkov bude pre všetkých klientov OZV podstatne vyššia ako doteraz a priblíži sa reálnym cenám v okolitých krajinách.“ dodáva Michal Sebíň.

21.4.2016

Ďalšie články