NATUR-PACK zverejnil unikátnu štúdiu zo 100 analýz triedeného zberu

Organizácia NATUR-PACK spracovala unikátnu štúdiu z analýz triedeného zberu

Pri príležitosti tohtoročných osláv Svetového dňa Zeme zverejní organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK štúdiu z prvých 100 analýz triedených zložiek odpadov. Bude tak k dispozícii laickej i odbornej verejnosti, neziskovým organizáciám i štátnym inštitúciám. V takomto rozsahu triedený zber na Slovensku ešte nikto nepreskúmal. V odpadovom hospodárstve ide teda o počin, ktorý nemá obdobu. Práca na ďalších analýzach, ktoré prinášajú veľmi cenné informácie a poznatky o úrovni triedenia odpadov, nekončí a pokračuje ďalej aj v roku 2022.

 

So systematickým analyzovaním odpadov začal tím NATUR-PACK v roku 2018. Prvých 100 analýz sa podľa originálnej metodiky NATUR-PACK uskutočnilo do konca roka 2021. Vo vybraných samosprávach v rôznych kútoch Slovenska od západu po východ sa účastníci analýz do slova a do písmena prehrabávali v triedenom zbere a zaznamenávali, či sa v kontajneroch alebo vreciach nachádzajú odpady, ktoré tam patria, a v akom zložení, a zisťovali tiež množstvo odpadov, ktoré tam nepatria. Nevhodné odpady sú označované ako tzv. nečistoty a môžu narobiť v triedenom zbere veľké problémy, v určitých prípadoch dokážu odpady úplne znehodnotiť do takej miery, že ich už nie je možné využiť na recykláciu.

Štúdiu 100 analýz triedeného zberu komunálneho odpadu nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutie.

Okrem iného sa zo štúdie dozviete:

  • či je vrecový zber triedených kontajnerov čistejší ako ten kontajnerový,
  • či v triedenom zbere končia knihy,
  • kde nachádzame najviac nečistôt v triedenom zbere,
  • koľko nápojových obalov obsahoval triedený zber pred spustením zálohovania,
  • konkrétne príklady nesprávneho triedenia z našich analýz,
  • kde si môžete pozrieť už 15 reportáží z našich dosiaľ zverejnených analýz.

NATUR-PACK touto cestou ďakuje za výbornú spoluprácu, bez ktorej by sa tento projekt nedal zrealizovať, najmä všetkým partnerským samosprávam, zberovým spoločnostiam, neziskovým organizáciám i dobrovoľníkom z radov výrobcov.

Video z jubilejnej stej analýzy odpadov. Uskutočnila sa v meste Prešov.